Społeczna odpowiedzialność Grupy ENERGA doceniona

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Grupa ENERGA w gronie firm nagrodzonych „Srebrnym listkiem CSR”. Wyróżnienie przyznawane jest tym przedsiębiorstwom z listy 500 największych firm tygodnika Polityka, które wyróżniają się odpowiedzialnym i zrównoważonym podejściem do prowadzonej działalności biznesowej.

Przybywa polskich przedsiębiorstw które rozumieją, że w długofalowej perspektywie osiągnięcie sukcesu biznesowego nie jest możliwe w oderwaniu od tego, co dzieje się wokół. Dlatego w codziennych działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy: klientami, pracownikami, udziałowcami, partnerami biznesowymi. CSR (Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, staje się coraz bardziej ważnym elementem systemu zarządzania kolejnych przedsiębiorstw.

„Srebrne listki CSR” przyznano Grupie ENERGA oraz 19 innym firmom z „Listy 500” Polityki, które w 2012 roku wyróżniły się szczególną odpowiedzialnością w działaniu. Firmy oceniane były wedługISO 26000  - normy  systematyzującej wiedzę na temat szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu, która z racji globalnego zasięgu Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej ma szanse stać się najbardziej powszechną na świecie wykładnią CSR. 

Grupa ENERGA nagrodzona została laurem „Srebrnego Listka CSR: m.in. za działania na rzecz:

  • ładu korporacyjnego – publiczne udostępnianie raportu społecznego przygotowywanego zgodnie z międzynarodowymi standardami (dostępny na stronie internetowej),  
  • praw człowieka – stworzenie i wprowadzenie w życie Kodeksu Dobrych Praktyk, prezentującego pożądane zachowania przedstawicieli przedsiębiorstwa w stosunku do firmy oraz siebie nawzajem, środowiska naturalnego, czy jakości usług
  • miejsc pracy – stworzenie i uruchomienie w organizacji m.in. systemu ocen pracowniczych
  • konsumentów i rynku – budowanie odpowiedzialnych relacji z klientami, polegających m.in. na wypracowaniu standardów bezpieczeństwa i jakości produktów i usług, bezpieczeństwa danych klientów, czy zachęcania klientów do przekazywania informacji zwrotnej na temat firmy oraz jej produktów i usług.
  • zaangażowania społecznego – rozwój przedsiębiorczości i umiejętności w regionie (kursy, staże, praktyki), długofalowa współpraca z instytucjami edukacyjnymi, naukowymi i badawczymi, promowanie zdrowia i aktywnego trybu życia.

- Konsekwentnie budujemy odpowiedzialną społecznie firmę, coraz lepiej dostosowującą się do oczekiwań klientów i zmieniającego się rynku. Pierwsze  efekty już widać, o czym świadczy nasza obecność w gronie wyróżnionych firm - mówi Mirosław Bieliński, prezes Zarządu ENERGA SA. – Kolejne działania, które kompleksowo unormujemy, dotyczą sfery uczciwej praktyki biznesowej oraz ochrony środowiska. Przygotowujemy spółki Grupy ENERGA do respektowania w działalności środowiskowej norm regulowanych przez System Ekozarządzania i Audytu EMAS, pracujemy nad stworzeniem pozaekonomicznych wymagań w stosunku do naszych kontrahentów, nakazujących dbałość o etykę w działaniu oraz poszanowanie praw człowieka i środowiska naturalnego.     

Zrównoważony rozwój to dla Grupy ENERGA sposób na realizację celów biznesowych przy równoczesnym zachowaniu odpowiedniej proporcji między działalnością operacyjną, etyką, ekologią i potrzebami wszystkich grup interesariuszy.

W 2012 roku ukazał się pierwszy Raport zrównoważonego rozwoju Grupy ENERGA za rok 2011 oparty o międzynarodowe wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) i szczegółowo opisujący CSR w Grupie ENERGA. Obecnie trwają pracę nad podobną publikacją podsumowującą rok 2012.

ENERGA również w trójce pomorskich „Filarów Polskiej Gospodarki 2012”

Zaangażowanie w rozwój i działanie na rzecz lokalnych społeczności oraz rola jednego z najważniejszych pracodawców regionu przyczyniły się do uhonorowania Grupy ENERGA „Filarem Polskiej Gospodarki 2012”, tytułem od ośmiu lat przyznawanym przez dziennik „Puls Biznesu”. Laureatów zestawienia wybierają ci, którzy na co dzień mają kontakt z biznesem i czerpią korzyści z jego aktywności, czyli samorządowcy.

***

Grupa ENERGA jest w Polsce liderem dostaw energii ze źródeł odnawialnych. Dostarcza prąd dla około 2,9 mln klientów, co daje jej około 16-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Grupa jest operatorem systemu przesyłania energii na obszarze ¼ powierzchni Polski. ENERGA od wielu lat angażuje się w inicjatywy prospołeczne. Szeroki program ENERGA dla Ciebie to działania kształtujące postawy proekologiczne wśród najmłodszych, wpierające rozwój fizyczny i popularyzujące działalność kulturalną istotną dla społeczności lokalnych. Jego elementem jest projekt ENERGA Edukacja promujący wśród dzieci i młodzieży bezpieczne i racjonalne korzystanie z energii elektrycznej. Fundacja ENERGA niesie ponadto pomoc osobom poszkodowanym przez los oraz czynnie wspiera organizacje charytatywne.

ENERGA angażuje się też w innowacyjne i proekologiczne działania, które przynoszą Grupie efekty w postaci wielu wyróżnień. Jest laureatem Nagrody Prezydenta RP w kategorii Zielona Gospodarka 2012. Za działania w roku 2009 została nagrodzona statuetką Perły Polskiego Biznesu, nagrodą Green Excellence za najwyższe standardy ekologiczności oraz przyznawaną przez BCC złotą statuetką Lidera Polskiego Biznesu. Marka ENERGA znajduje się także wśród European Trusted Brands 2010 jako jedna z „eko-marek" najbardziej budzących zaufanie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem