Komunikat prasowywersja do druku

ENERGA przejmuje farmy wiatrowe IBERDROLA w Polsce

26.02.2013|Grupa ENERGA

Informacja starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj.

Aktualne dane dotyczące Grupy Energa można znaleźć także na stronie www.grupa.energa.pl

ENERGA Hydro i PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały dziś umowę z IBERDROLA Renovables Energía S.A.U. na nabycie aktywów hiszpańskiej spółki w Polsce.

Umowa umożliwia nabycie 75 proc. udziałów w spółce IBERDROLA Renewables Polska. Intencją ENERGI oraz PGE jest nabycie 100 proc. udziałów, w tym 25 proc. udziałów od akcjonariusza mniejszościowego – Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Całkowita wartość tej transakcji szacowana jest na około 1,1 mld zł.

Po sfinalizowaniu transakcji Grupa ENERGA przejmie dwie działające w północnej Polsce farmy wiatrowe – Karścino w województwie zachodniopomorskim i Bystra w województwie pomorskim - o łącznej mocy zainstalowanej 114 MW oraz pakiet projektów. PGE nabędzie natomiast działające farmy wiatrowe o zainstalowanej mocy 70,5MW oraz pakiet projektów.

Transakcja jest realizacją strategicznego celu Grupy ENERGA, którym jest uruchamianie przyjaznych środowisku naturalnemu źródeł energii. ENERGA koncentruje się na projektach charakteryzujących się najniższą emisyjnością dwutlenku węgla, obniżając jej poziom do 0,36t/MWh w perspektywie 2020 r.

Oczekuje się, że finalizacja transakcji nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy. Zamknięcie transakcji będzie uzależnione od uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Doradcą transakcyjnym Grupy ENERGA w procesie przejęcia powyższych aktywów jest bank inwestycyjny Morgan Stanley.

To kolejna akwizycja farm wiatrowych Grupy ENERGA. W ubiegłym tygodniu ENERGA Hydro podpisała umowę przejęcia części aktywów duńskiej spółki DONG Energy. Zgodnie z umową ENERGA przejmie pracującą farmę wiatrową w Karcinie w województwie zachodniopomorskim o mocy 51 MW oraz pięć rozpoczętych projektów w północnej Polsce o łącznej planowanej mocy ok. 220 MW.

Sfinalizowanie transakcji z DONG Energy i IBERDROLA Renowables umocni – zgodnie z założeniami strategii inwestycyjnej – pozycję Grupy ENERGA na rynku energii odnawialnej. Moc zainstalowana w OZE wzrośnie z 343 MW do ponad 500 MW, a produkcja -  z 1,3 TWh do 1,8 TWh.

 

                                                                                              ***

Grupa ENERGA to największy w kraju sprzedawca energii zielonej. Posiada ponad 16-procentowy udział energii z OZE w portfelu sprzedaży energii do odbiorców końcowych. Produkcja energii zielonej odbywa się w sieci 47 własnych elektrowni wodnych oraz w instalacjach spalających biomasę. Obecnie w Grupie ENERGA zainstalowanych jest 343 MW w odnawialnych źródłach energii, które produkują rocznie ok. 1,3 TWh. Stanowi to około 31 proc. energii wytwarzanej w Grupie ENERGA. Ponadto do sieci ENERGI przyłączonych jest około 1300 MW farm wiatrowych, czyli około połowa wszystkich zainstalowanych mocy wiatrowych w Polsce.

Grupa ENERGA dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej ponad 15-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze ¼ powierzchni Polski. Eksploatuje około  190 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad  24 TWh energii rocznie.

Popularne tagi