Wyniki finansowe Grupy ENERGA po ośmiu miesiącach

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Kolejny bardzo dobry miesiąc dla Grupy ENERGA. Mimo trudnego otoczenia rynkowego poprawie uległy kluczowe dla Grupy wskaźniki.

Przychody ze sprzedaży netto Grupy ENERGA wyniosły po ośmiu miesiącach 2012 roku 7 488,8 mln zł, co w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku stanowi wzrost o 714,2 mln zł, czyli 10,5%. Jeszcze wyraźniej, bo aż o 16,1% wzrósł wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację). Jego wartość po pierwszych ośmiu miesiącach 2012 roku wyniosła 1 320,5 mln zł. Zysk netto również wzrósł w stosunku do pierwszych ośmiu miesięcy 2011 roku (o 3,9%) i wyniósł 609,6 mln zł.

  8M 2012 8M 2011 Zmiana Zmiana %

Przychody ze
sprzedaży

 7 488 834,19  6 774 673,50  714 160,69 10,54%

EBITDA

 1 320 495,40  1 137 263,21  183 232,18 16,11%
marża EBITDA

17,63% 16,79% 0,85% 5,04%
Wynik netto

609 604,36 586 745,35 22 859,01 3,90%

 

Grupa ENERGA zajmuje się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. Dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze ¼ powierzchni Polski. Eksploatuje około 190 tys. km linii elektroenergetycznych, którymi przesyła ponad  24 TWh energii rocznie. Rozbudowa i modernizacja sieci oraz przyłączanie nowych odnawialnych źródeł energii jest jednym z głównych priorytetów inwestycyjnych Grupy.

Grupa ENERGA produkuje ponad 4,5 mln MWh energii elektrycznej w 53 obiektach wytwórczych, w tym w elektrowni węglowej w Ostrołęce, elektrociepłowniach, elektrowni wodnej we Włocławku i licznych małych elektrowniach wodnych. Moce zainstalowane Grupy ENERGA wynoszą prawie 1000 MW. Plan inwestycji strategicznych do 2020 roku przewiduje podwojenie mocy wytwórczych, głownie poprzez budowę niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem