Znana jest lokalizacja drugiego stopnia na Wiśle

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Siarzewo na wysokości Kępy na 708 km Wisły zostało wybrane jako najlepsze miejsce do budowy drugiego stopnia z elektrownią wodną. Eksperci pracujący na zlecenie inwestora wskazali je jako najlepiej spełniające cele programu inwestycyjnego ENERGA Wisła.

Po wnikliwej analizie dokumentacji technicznej (wykonanej przez firmę Arup) oraz opinii ekspertów w zakresie technicznym, środowiskowym, hydrogeologicznym, erozji wgłębnej, budowy geologicznej, warunków fizjograficznych i ochrony środowiska, do dalszych prac projektowych budowy drugiego  stopnia na Wiśle ENERGA wybrała lokalizację w Siarzewie (Siarzewo II).

Miejsce to uznane zostało za najlepsze spośród 20 analizowanych. W końcowym etapie brane były pod uwagę trzy: Przypust, Nieszawa, Siarzewo przed Kępą oraz Siarzewo II na wysokości Kępy. 

Tę ostatnią lokalizację inwestor uznał za wariant optymalny ze względu na realizowany cel programu ENERGA Wisła, który zakłada nie tylko produkcję energii ze źródeł odnawialnych, ale też poprawę warunków społecznych, stanu środowiska oraz bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia we Włocławku. Obiekt wymaga bowiem trwałego zabezpieczenia przed katastrofą, a region - zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego. Zdaniem wielu ekspertów cele te można osiągnąć poprzez odpowiednią inwestycję hydrotechniczną, która dzięki  podwyższeniu zwierciadła wody w dolnym stanowisku stopnia Włocławek zapewni jego trwałą stabilność.

Projekt ENERGA Wisła poprzedzony został intensywnymi pracami  analitycznymi i badaniami w terenie – między innymi inwentaryzacji środowiskowej, gdyż zlokalizowany będzie na obszarze chronionym Natura 2000. Intencją Grupy ENERGA jest, by projekt nie tylko w jak najmniejszym stopniu  oddziaływał na środowisko, ale również zwiększał jego potencjał. Dlatego projekt musi umożliwić wędrówkę ryb, zapobiec erozji wgłębnej w rzece oraz zapewnić kompensację wpływu inwestycji na środowisko.

Prace studialne, w tym szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza Doliny Wisły, trwały od 2010 roku.  Prace określające warunki środowiskowe dla realizacji projektu potrwają do końca 2012 r. i zakończą się złożeniem do RDOŚ Raportu Oddziaływania na Środowisko.

Budowa drugiego stopnia na Wiśle z elektrownią wodną o mocy ok. 80 MW jest jedną z głównych hydroenergetycznych inwestycji Grupy ENERGA. Spółka wychodzi przy tym z założenia, że przynoszący korzyści społeczne, gospodarcze oraz przyrodnicze projekt wymaga zaangażowania w realizację samorządów lokalnych, władz odpowiedzialnych za gospodarkę  wodną oraz właścicieli infrastruktury.

Rozważane lokalizacje stopnia na Wiśle - ENERGA Wisła
Rozważane lokalizacje stopnia na Wiśle - program ENERGA Wisła

***

Grupa ENERGA (www.energa.pl) - głównymi obszarami jej działalności są: wytwarzanie, obrót i dystrybucja energii elektrycznej i ciepła. ENERGA dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Grupa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw. i eksploatuje ponad 193 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 19 TWh energii rocznie.

Grupa ENERGA dzięki 47 własnym elektrowniom wodnym i licznym farmom wiatrowym przyłączonym do jej sieci jest liderem dostaw energii ze źródeł odnawialnych (do sieci ENERGI przyłączone są odnawialne źródła o łącznej mocy ponad 1300 MW). Zielona energia to ponad 16 procent prądu dostarczanego klientom firmy. Natomiast udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej Grupy wynosi ponad 28 proc.

Innowacyjne i proekologiczne działania przynoszą Grupie ENERGA efekty w postaci wielu wyróżnień. Jednym z ostatnich jest prestiżowa Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP w kategorii Zielona Gospodarka. Wcześniej Energa została nagrodzona statuetką Perły Polskiego Biznesu, nagrodą Green Excellence za najwyższe standardy ekologiczności oraz przyznawaną przez BCC złotą statuetką Lidera Polskiego Biznesu. Marka ENERGA znajduje się także wśród European Trusted Brands 2010 jako jedna z „eko-marek" najbardziej budzących zaufanie.

 

 

 

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem