Nagroda Prezydenta RP dla Grupy ENERGA

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Grupa ENERGA laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii Zielona Gospodarka. Prezes spółki Mirosław Bieliński odebrał statuetkę z rąk prezydenta Bronisław Komorowskiego.

Do tegorocznej X. edycji nagrody nominowanych zostało 12 firm i instytucji w kategoriach: innowacyjność, obecność na rynku globalnym, ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zielona gospodarka. W tej ostatniej kategorii najlepsza okazała się Grupa ENERGA.

 - Nominacja to wyraz uznania za wkład, jaki Państwo wnoszą w rozwój gospodarczy naszego kraju oraz budowanie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki – napisał Prezydent RP w liście gratulacyjnym dla Grupy ENERGA.

W swoim przesłaniu Bronisław Komorowski podkreślił, że siła i znaczenie tej nagrody wynikają z coraz większego potencjału polskiej gospodarki, której wzrost jest wysoko oceniany przez europejskich partnerów Polski.

 - Dla nas nagroda Prezydenta to wielki zaszczyt, ale też ważny sygnał, że idziemy w dobrym kierunku. To także zobowiązanie, iż nie zejdziemy z wytyczonej drogi, która poprzez szereg inwestycji ma nas doprowadzić do celu, jakim jest innowacyjna i ekologiczna energetyka – mówi Mirosław Bieliński.    
Mirosław Bieliński, prezes ENERGA SA odbiera nagrodę ZIelona gospodarka z rąk Prezydenta RP
Żródło: Kancelaria Prezydenta RP

Działania proekologiczne Grupy ENERGA:

Grupa ENERGA dzięki 47 własnym elektrowniom wodnym oraz licznym farmom wiatrowym przyłączonym do jej sieci jest liderem dostaw energii ze źródeł odnawialnych. Do sieci ENERGI przyłączona jest największa w Polsce liczba mocy z elektrowni wiatrowych (ponad 1000 MW). Zielona energia to ponad 16 proc. prądu dostarczanego klientom firmy. Natomiast udział energii z odnawialnych źródeł w produkcji własnej wynosi 33 proc.

W ostatnich latach ENERGA podjęła szereg działań inwestycyjnych, w wyniku których uzyskała  wymierne efekty ekologiczne. Przeprowadzone zostały modernizacje źródeł wytwórczych, co poprawiło wskaźniki sprawności produkcji energii przekładające się na zmniejszenie zużycia paliw i zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do otoczenia. Zbudowano nowe bądź poddano modernizacji instalacje ochrony powietrza, w tym: instalacje odpylające, instalacje odsiarczania i odazotowania spalin.

Uzyskane efekty ekologiczne w wyniku ostatnich inwestycji:

 • o 17 punktów proc. zwiększył się udział energii elektrycznej z OZE w stosunku do ogólnego wolumenu produkcji energii elektrycznej w Grupie ENERGA, z 16% w 2007r. do 33% w 2010 r.; 
 • o 11% zmniejszył się wskaźnik emisji CO2 na jednostkę produkowanej w Grupie energii, z poziomu 0,591 MgCO2/MWh w 2007 r. do  0,523  MgCO2/MWh w 2010 r.;
 • zmniejszyła się emisja SO2 z 0,0030 do 0,0018 Mg/MWh i pyłu z 0,00029 do 0,00013 Mg/MWh w przeliczeniu na jednostkę produkowanej energii w Grupie;

Modernizacja i budowa jednostek wytwórczych. W elektrowni w Ostrołęce oddano do eksploatacji najnowocześniejszą pozamłynową instalację podawania biomasy zwiększając tym samym wolumen produkowanej energii elektrycznej wolnej od emisji CO2. Na końcowym etapie znajduje się podobna inwestycja w Elektrociepłowni w Elblągu. W 2010 roku do eksploatacji oddano nową małą elektrownię wodną w Kotowie o mocy zainstalowanej 1 MWe. Obiekt powstał jako drugi w ramach programu energetycznego zagospodarowania rzeki Łyny, a przewiduje budowę w sumie sześciu stopni wodnych o podobnych parametrach piętrzenia i mocy zainstalowanej.

W czerwcu 2011 r. rozpoczęto w elbląskiej elektrociepłowni budowę nowego źródła energii odnawialnej – kogeneracyjnego bloku energetycznego o mocy zainstalowanej 20 MWe/30 MWt opalanego wyłącznie biomasą. Blok będzie produkował w skojarzeniu „zieloną” energię elektryczną oraz ciepło na potrzeby mieszkańców Elbląga. Inwestycja pozwoli zwiększyć własne moce wytwórcze, pozyskać kolejne odnawialne źródło energii oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla z elektrociepłowni do atmosfery o około 155 tys. ton rocznie. Termin przekazania do eksploatacji planowany jest na początek 2013 r.

Projektem w obszarze rozwoju odnawialnych źródeł energii jest budowa drugiego stopnia wodnego z elektrownią o mocy zainstalowanej około 100 MW, które będą zlokalizowane w dolnym biegu rzeki Wisły, poniżej istniejącego stopnia wodnego we Włocławku (program ENERGA Wisła) czy budowa własnych farm wiatrowych.

Ograniczenie strat sieciowych i przyłączanie OZE. Działania zmierzające do ograniczenia strat sieciowych, których efektem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i umożliwienie wzrostu udziału OZE w produkcji energii, podejmuje także jedna z wiodących spółek w Grupie – ENERGA-OPERATOR SA:

 • Program budowy sieci inteligentnych – redukcja strat sieciowych, możliwość redukcji zużycia energii, umożliwienie przyłączania mikroźródeł do sieci na dużą skalę;
  • Program modernizacji sieci (w tym: wymiana przewodów w sieciach 110 kV na niskostratne przewody o małym zwisie oraz program wymiany transformatorów liczących powyżej 35 lat);
  • W roku 2011 straty sieciowe zmniejszono o 124 MWh w stosunku do 2010 (ok. 153 KT CO2);

Na lata 2010-2015 planowana redukcja strat -  639 MWh  (ok. 790 kt CO2);

 • Przyłączenie do sieci OZE o łącznej mocy 1300 MW (w tym 1001 MW z farm wiatrowych)  – 40 proc. mocy z OZE zainstalowanych w Polsce. Gotowość spółki do przyłączenia kolejnych OZE;

Inne działania ENERGA – OPERATOR związane z ochroną środowiska:

 • Szczelne stanowiska pod transformatorami, zabezpieczające przed wyciekiem do gruntów olejów transformatorowych;
 • Platformy pod gniazda bocianie – ponad 7600 platform, ochraniających bocianie gniazda przed stykiem z liniami energetycznymi. Co roku spółka montuje  na słupach ok. 300 platform;
 • Elektroniczny obieg dokumentów – spółka wdrożyła elektroniczny obieg dokumentów, co zaowocowało spadkiem zużycia papieru i druków akcydensowych;
 • Zakup bezemisyjnych samochodów elektrycznych do prac eksploatacyjnych oraz program wymiany wyeksploatowanej floty samochodowej na nowoczesne, oszczędne auta specjalistyczne i brygadowe;

Akcje na rzecz przyrody i edukacji. Grupa ENERGA propaguje ekologiczne postawy wśród pracowników, m.in. poprzez akcję Energetyczni Obrączkarze. To pierwsza w Polsce inicjatywa oparta na ścisłej współpracy ekologów z energetykami, wpisana w program ochrony bociana białego. Wspólny projekt Grupy ENERGA i Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody "pro Natura” polega na szkoleniu pracowników Grupy ENERGA przez pracowników Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN. Pracownicy po przeszkoleniu i uzyskaniu uprawnień obrączkarskich, we współpracy z przyrodnikami ze stowarzyszenia PTPP "pro Natura" zakładają ptakom obrączki. Dzięki nim łatwiejsze jest odczytywanie, czyli identyfikowanie poszczególnych osobników oraz śledzenie ich losów po opuszczeniu gniazd, na trasach ich wędrówek w Europie i Afryce.

Razem z „pro Naturą" ENERGA stworzyła również Fundusz dla przyrody – wspólną inicjatywę organizacji społecznej i firmy w celu realizacji projektów z zakresu ochrony wybranych gatunków zwierząt i roślin. Fundusz ma charakter konkursu grantowego. Dzięki środkom finansowym przekazanym przyrodnikom przez ENERGĘ, udało się wesprzeć m.in. odbudowę lokalnej populacji nurogęsi i gągoła na Wyspie Sobieszewskiej, zachować stanowiska jednej z najrzadszych roślin naczyniowych w Polsce - wierzby lapońskiej, zabezpieczyć przed erozją i rozmyciem wyspy na Nysie Kłodzkiej, gdzie swoje lęgowiska ma wiele cennych gatunków ptaków, zabezpieczyć zimowiska nietoperzy w Uniemyślu, zachować lęgowiska ptaków w dolinie Wisły oraz populację brzozy niskiej w Dolinie Czyżówki.

Działania na rzecz promowania edukacji ekologicznej Grupa ENERGA realizuje m.in. w ramach programu ENERGA dla Ciebie. To inicjatywy koncentrujące się na podnoszeniu świadomości bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, promowaniu racjonalnego użytkowania energii elektrycznej oraz kształtowaniu postaw proekologicznych. W tym celu ENERGA uruchomiła ogólnopolski program edukacyjny Planeta Energii, w którym udział wzięło już ponad 70 tys. dzieci z całej Polski. Akcji towarzyszy wędrujące interaktywne miasteczko Planety Energii oraz materiały edukacyjne.

 

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem