Grupa ENERGA 2011: wyższy przychód, zysk i EBIDTA

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Wzrost przychodów o 11 proc., wzrost EBITDA o 4 proc. i niemal 6-procentowy wzrost zysku netto w porównaniu z rokiem 2010 – to kluczowe dane  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ENERGA za 2011 r. Holding ma za sobą kolejny udany rok i przedstawia dobre prognozy na następny.

Grupa ENERGA przedstawiła skonsolidowane sprawozdanie finansowe. EBIDTA w 2011 roku osiągnęła poziom 1 469 mln zł (w porównaniu do 1 409 mln zł w 2010 roku). Przychody ze sprzedaży w 2011 roku wyniosły 10 173 mln zł (w porównaniu do 9 114 mln zł w 2010 r.). Zysk netto wzrósł w porównaniu do 2010 r. o 36 mln do kwoty 661 mln zł.

Był to kolejny rok poprawy  wyników.  W stosunku do 2007 r. przychody holdingu z ostatniego roku wzrosły aż o 45 proc, zysk netto o 375 proc., a EBITDA o 118 proc. Stało się tak między innymi dzięki znacznemu zwiększeniu przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej. Na wzrost EBITDA duży wpływ miała rosnąca efektywność segmentu dystrybucji. Z kolei na niższą niż w poprzednim roku dynamikę wzrostu zysku netto i EBITDA wpłynęły wyniki segmentu wytwarzania, przede wszystkim generacji wodnej (z powodu gorszych warunków hydrologicznych w 2011 roku) oraz segmentu obrotu energią (niższa marża).

W ubiegłym roku Grupa ENERGA poprawiła także kluczowe wskaźniki operacyjne: osiągnęła wytwarzanie energii elektrycznej na poziomie 4,7 TWh (w porównaniu do 4,6 w 2010 r), wzrosła również sprzedaż odbiorcom finalnym (do 19,3 TWh) i dystrybucja energii elektrycznej (do 19,6 TWh). Większa jest też liczba klientów – w 2011 roku wyniosła 2 892 tys.

Rosnące wyniki Grupy są efektem skutecznego zarządzania: dobrych wyników operacyjnych i konsekwentnie prowadzonych działań optymalizacyjnych – czego przykładem jest spektakularne zmniejszenie kosztów i wprowadzenie nowego, efektywnego modelu działania w segmencie dystrybucji.

Dodatkowo w 2011 roku obsługę księgową, kadrowo-płacową i administracyjną większości spółek przeniesiono do firmy ENERGA Centrum Usług Wspólnych. Szacuje się, że tylko ta operacja przynosi Grupie oszczędności ponad 1 mln zł miesięcznie. Utworzono również spółki ENERGA Informatyka i Technologie oraz ENERGA Serwis. Centralizacja usług wspólnych miała znaczący wpływ na optymalizację kosztów Grupy, a finansowe efekty działań prowadzonych w 2011 r. będą widoczne również w kolejnych latach.

Efektem prowadzonej od ponad trzech lat restrukturyzacji jest też zakończona już w ubiegłym roku konsolidacja wielu innych obszarów, m.in. finansów, marketingu, energetyki wodnej, spółek oświetleniowych czy transportowych. Obecnie Grupa jest uporządkowaną organizacją, która składa się z wyspecjalizowanych obszarów biznesowych.

- Dzięki temu  z roku na rok osiągamy większą rentowność. Przyjęta przez nas koncepcja zarządzania Grupą dzisiaj przynosi wymierne efekty, choć przed nami zadanie kontynuacji tego korzystnego trendu zmian – mówi Mirosław Bieliński, prezes ENERGA SA.

 

Zwiększone inwestycje i wysokie ratingi

Wartość inwestycji Grupy ENERGA wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem aż o 25 proc. i osiągnęła w 2011 roku poziom 1 439 mln zł. Główne obszary inwestycji to modernizacja i odtworzenie majątku sieciowego, przyłączanie nowych odbiorców. Rosną nakłady w segmencie wytwarzania energii.

Należy podkreślić, że założeniem strategii Grupy jest między innymi intensywny rozwój sieci dystrybucyjnej oraz wspieranie budowy odnawialnych źródeł energii. W 2011 r. wybudowano i zmodernizowano ponad 2 700 km odcinków linii wszystkich napięć wraz z przyłączami. Zrealizowano łącznie 17900 umów o przyłączenie do sieci, a moc przyłączonych do sieci farm wiatrowych w Grupie ENERGA przekroczyła w lutym 2012 r. 1001 MW. To ponad połowa wszystkich mocy z elektrowni wiatrowych zainstalowanych w Polsce.

Dynamiczny rozwój Grupy jest finansowany ze środków własnych oraz dłużnych. W 2011 roku Grupa wykorzystała kolejne transze z międzynarodowych instytucji finansowych oraz pozyskała nowe źródła z kredytów udzielonych przez banki komercyjne w łącznej kwocie 650 mln zł.

Jednocześnie holding z wyprzedzeniem planuje kolejne inwestycje i jest już gotowy do pozyskania funduszy na polskim i międzynarodowym rynku finansowym. Potwierdzeniem dobrej pozycji są ratingi na poziomie inwestycyjnym od kluczowych agencji ratingowych. W ostatnich miesiącach agencja Fitch nadała Grupie ENERGA rating BBB-, a agencja Moody’s rating Baa1.

W 2011 roku Grupa ENERGA rozpoczęła także proces przygotowań do emisji euroobligacji.


Plany na 2012: inwestycje i optymalizacja działania

Grupa ENERGA planuje w 2012 kontynuację realizacji strategii. Przewiduje, że pozwoli to na osiągniecie wzrostu przychodów o blisko 3 proc. oraz zwiększenia EBITDA o ponad 9 proc.

W tym roku Grupa ENERGA zapowiada wzrost nakładów na inwestycje o ponad 1 mld zł – pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych. Tylko na budowę i rozwój sieci dystrybucyjnej przeznaczy ok. 1,4 mld zł. Część z tych inwestycji buduje usługi następnej generacji w oparciu o  rozwiązania tzw. inteligentnej sieci energetycznej (Smart Grid). W obszarze tym ENERGA prowadzi już daleko zaawansowane prace. Grupa znalazła się w czołówce europejskich firm  wdrażających inteligentne opomiarowanie. Liczniki zdalnego odczytu zamontowano już u kilkunastu  tysięcy klientów biznesowych i u ok. 30 tys. klientów indywidualnych. Ponad 100 tys. kolejnych takich liczników pojawi się jeszcze w tej połowie roku, głównie w Drawsku Pomorskim, Kaliszu oraz na Helu.

Jednak szczególny nacisk położony zostanie na rozwój segmentu wytwarzania. W 2012 r. kontynuowane będą kluczowe długofalowe inwestycje.

Grupa ogłosiła przetarg na budowę dużego bloku węglowego o mocy 1000 MW w Ostrołęce. Na początku 2012 roku wyłoniono inżyniera kontraktu budowy, którym została firma ILF Consulting Engineers Polska.

Trwają prace przygotowawcze do budowy elektrowni gazowej w Grudziądzu: rozpoczęła się procedura wyboru wykonawcy projektu budowlanego. W końcowej fazie są negocjacje dotyczące umowy przyłączeniowej z PSE Operator oraz z GAZ-SYSTEM. Planowane podpisanie nastąpi w pierwszym półroczu 2012 r.

Budowa drugiego stopnia wodnego na Wiśle wraz z elektrownią wodną (projekt ENERGA Wisła) przebiega  bez opóźnień. Zakończyła się inwentaryzacja przyrodnicza na obszarze planowanej inwestycji, trwają konsultacje społeczne w gminach. W 2012 roku zostanie złożony wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowych, co umożliwi rozpoczęcie budowy.

 

***

Grupa ENERGA - głównymi obszarami jej działalności są: wytwarzanie, obrót i dystrybucja energii elektrycznej i ciepła. ENERGA dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17 procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Grupa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw. i eksploatuje ponad 193 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 19 TWh energii rocznie. Jest też krajowym liderem w dostawie energii ze źródeł odnawialnych. Posiada 47 elektrowni wodnych, a do jej sieci przyłączone są liczne elektrownie wiatrowe. Grupa odgrywa również wiodącą rolę na krajowym rynku sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia ze źródeł odnawialnych. Pozwala to jej realizować globalną strategię na rzecz pozyskiwania energii ze źródeł ekologicznych, a zielona energia to już ponad  16 procent energii elektrycznej dostarczanej przez ENERGĘ do jej klientów. Grupa ENERGA to także jeden z największych pracodawców w Polsce - zatrudnia ok. 11,5 tys. osób.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem