Komunikat prasowywersja do druku

Energa zaleca klientom w Trójmieście i Płocku ostrożność

13.12.2011|Grupa ENERGA

Informacja starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj.

Aktualne dane dotyczące Grupy Energa można znaleźć także na stronie www.grupa.energa.pl

W związku z  informacjami i reklamacjami naszych klientów na działania akwizytorów namawiających mieszkańców Trójmiasta oraz Płocka do zmiany umowy sprzedaży energii elektrycznej, ENERGA oświadcza, że nie prowadzi w domach klientów żadnej akcji podpisywania lub aneksowania umów.

Szanując prawo klientów do zawierania umów zgodnie z ich wolą, prosimy i zalecamy naszym klientom przed podpisaniem umowy o dokładne zapoznanie się z warunkami składanych ofert,  tak aby upewnić się:

- z jaką firmą jest podpisywana umowa

- ile wynosi opłata za energię elektryczną

-  jaki będzie koszt opłaty przesyłowej

- czy końcowa cena będzie zawierać opłaty dodatkowe takie, jak np. formy stałych opłat abonamentów.

Klienci na terenie Trójmiasta i Płocka informują, iż przedstawiane im do podpisu umowy mogą wprowadzać w błąd i być niezrozumiałe dla części osób. W razie wątpliwości co do przedstawianych ofert i ich warunków zalecamy przed ich podpisaniem kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta (tBOK) pod numerem 801 555 500 dla telefonów stacjonarnych oraz dla telefonów komórkowych w Trójmieście - 24 266 24 24, a w Płocku - 24 26 97 800 lub 23 67 12 800.

Jednocześnie ENERGA zapewnia, że dotychczasowe umowy na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej są aktualne. Standardowo umowy podpisywane są na czas nieokreślony, a spółka występuje o podpisanie nowej umowy jedynie w sytuacji zmiany warunków przyłączenia lub podczas zmiany grupy taryfowej klienta. W obu przypadkach czynności podejmowane są na wniosek klienta. Natomiast ENERGA wszelkie informacje dostarcza na piśmie. Pracownicy spółki w sprawach związanych z aktualizacją umowy nie odwiedzają klientów w ich domach.

ENERGA przypomina, że o wszelkich akcjach promocyjnych informuje na swojej stronie internetowej www.energa.pl oraz w Biurach Obsługi Klienta. Sprawy związane z podpisaniem umowy, wysokością rachunków lub płatnościami można wyjaśnić w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (eBOK) pod adresem https://ebok.energa.pl/ lub w Telefonicznym Biurze Obsługi Klienta (tBOK).

 

Popularne tagi