Rekordowe przychody i zyski Grupy ENERGA

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Zysk Grupy ENERGA w minionym roku wzrósł niemal o połowę. Spółka przedstawiła skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010 r. To najlepsze wyniki finansowe w historii Grupy.  

 Wynik EBITDA, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację całej Grupy ENERGA wyniósł 1 mld 409 mln zł, co oznacza 34-procentowy wzrost w stosunku do roku 2009 (1 mld 53 mln zł). Rekordowe są także przychody i zyski spółki. Zysk netto przekroczył poziom 625 mln zł. To o ponad 47 procent więcej niż w roku poprzednim (ponad 425 mln zł). Przychody Grupy zamknęły się kwotą prawie 9 mld 114 mln zł i są wyższe od poziomu z roku 2009 (8 mld 380 mln zł)  o niemal 9 procent.

 W porównaniu do 2007 roku przychody wzrosły o 30 proc., zysk – o 350 proc., a EBITDA – o 109 proc. (szczegóły w tabeli poniżej) 

 Największy wkład w poprawę wyniku finansowego Grupy miały segmenty dystrybucji energii, obrotu energią oraz wytwarzania w elektrowniach wodnych. Nie bez znaczenia była konsekwentna realizacja strategii marketingowej w zakresie produktów oferowanych klientom. Polegała ona głównie na sprofilowaniu ofert dla konkretnych grup odbiorców oraz na budowaniu długofalowej współpracy z klientem.

- W 2010 r. poprawiliśmy naszą sytuację na rynku sprzedaży energii elektrycznej. Szczególnie cieszy wzrost sprzedaży w segmentach rynku, które są najbardziej obiecujące z punktu widzenia przyszłej zdolności do sprzedaży nowych usług i produktów oraz utrzymania atrakcyjnej marży zysku. Podobnie jak w roku minionym, również w tym większość naszych działań skierujemy w stronę segmentu małych i średnich przedsiębiorstwach – zapowiada Roman Szyszko, wiceprezes ENERGA SA.

 Wzrost rentowności udało się osiągnąć dzięki redukcji kosztów operacyjnych i poprawie efektywności zarządzania. To efekt toczącego się od trzech lat procesu restrukturyzacji całej Grupy. Proces zmian polega głównie na:  

- łączeniu spółek lub aktywów o podobnym zakresie działania (zakończyła się już konsolidacja m.in. spółek oświetleniowych, transportowych, elektrowni wodnych),
- centralizacji usług wspólnych (np. służb księgowych i kadrowych),
- centralizacji zarządzania w ENERGA SA (np. w obszarach finanse, marketing, IT, inwestycje).

- W ubiegłorocznych wynikach widać wyraźny wzrost rentowności. Trzy lata temu Grupa ENERGA składała się z kilkudziesięciu spółek, które w niewielkim stopniu wykorzystywały korzyści wynikające z koordynacji działań i współpracy. Obecnie Grupa składa się wyspecjalizowanych obszarów biznesowych, wzmacniających swoją pozycję na rynku. Przed nami zadanie kontynuacji tego korzystnego trendu zmian poprzez dalsze usprawnienia wewnętrznej organizacji – mówi Mirosław Bieliński, prezes ENERGA SA. 

Zestawienie przychodów i zysków z 2007 r. i 2010 r. 

 

Kluczowe elementy rachunku wyników

2007

2010

Zmiana 2010/2007

mln zł

mln zł

mln zł

%

Przychody ze sprzedaży

7 018

9 114

+2 096

+ 30%

Zysk ze sprzedaży

168

975

+807

+ 480%

EBITDA 

675 

1 409 

+734 

+ 109% 

Zysk netto

139

625

+486

+ 350%

 

Grupa ENERGA jest jednym z polskich holdingów energetycznych. Głównymi obszarami jej działalności są: wytwarzanie, obrót, dystrybucja i przesył energii elektrycznej i ciepła. ENERGA dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Grupa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw. i eksploatuje ponad 188 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 20 TWh energii rocznie. Jest też krajowym liderem w dostawie energii ze źródeł odnawialnych. Grupa ENERGA posiada 45 elektrowni wodnych. Współpracuje także z lokalnymi producentami energii ze źródeł odnawialnych. Do jej sieci przyłączone są liczne  elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne i biogazownie. Zielona energia to ponad 14 procent energii elektrycznej dostarczanej przez ENERGĘ do jej klientów.

 

 

 

Kontakt

Beata Ostrowska
Biuro Prasowe Grupy Energa
Energa SA

Dane kontaktowe ???mail??? beata.ostrowska@energa.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem