Komunikat prasowywersja do druku

Klienci Energi mogą już płacić za rzeczywiste zużycie prądu

05.10.2010|ENERGA-Obrót

Informacja starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj.

Aktualne dane dotyczące Grupy Energa można znaleźć także na stronie www.grupa.energa.pl

Rozliczanie za energię elektryczną według rzeczywistych wskazań licznika proponuje od dzisiaj swoim klientom Energa. To kolejna usługa dostępna w ramach innowacyjnej marki Smart Eco, a także odpowiedź na oczekiwania klientów.

Usługa umożliwia kontrolę zużycia energii w oparciu o rzeczywiste wskazania licznika, co z kolei  pozwala dostrzec różnice w poborze energii w poszczególnych miesiącach i lepiej nim zarządzać.

Przez pierwszy miesiąc usługa Rozliczenia Rzeczywiste dostępna będzie dla klientów z gdańskiego i słupskiego obszaru działania Energi. Pozostali  klienci będą mogli skorzystać z oferty do końca roku (Energa będzie o tym informować  poprzez stronę www.smarteco.pl  i materiały wysyłane wraz z rachunkami).

Rozliczenia Rzeczywiste to usługa umożliwiająca dokonywanie samodzielnego rozliczania zużywanej energii w oparciu o stany licznika podawane przez klienta.  Będzie można to zrobić w dwojaki sposób: poprzez elektroniczne Biuro Obsługi Klienta oraz poprzez sieć Via Moje Rachunki.

Internauci poprzez specjalną zakładkę w eBOK  mogą raz w miesiącu podać stan licznika, dzięki czemu rozliczona zostanie faktycznie zużyta w danym okresie energia elektryczna. Na ekranie komputera prezentowany jest klientowi obraz elektronicznej faktury, którą można łatwo i szybko zapłacić korzystając z bankowości internetowej. Ta  forma rozliczeń  jest dostępna przez całą dobę przez siedem dni  tygodnia, całkowicie  bezpłatnie. Wystarczy założyć konto na eBOK i złożyć elektronicznie wniosek o skorzystanie z produktu  http://www.energa.pl/obsluga_klienta_ebok_faq

Klienci, którzy wolą dokonywać płatności osobiście, mogą skorzystać z sieci VIA Moje Rachunki. Wystarczy, że podadzą kasjerce stan licznika. Po uiszczeniu opłaty otrzymają paragon za zapłaconą energię. Operator sieci VIA Moje Rachunki  za realizowane transakcje będzie pobierał standardową prowizję. Klienci, którzy chcą skorzystać z tej formy rozliczeń, mogą złożyć stosowny wniosek w najbliższym Biurze Obsługi Klienta,  gdzie otrzymają regulamin oferty oraz kartę identyfikacyjną pozwalającą na realizację rozliczeń w sieci VIA. Mapa punktów sieci Via dostępna na stronie:  http://www.billbird.pl/

Smart Eco to szereg innowacyjnych usług umożliwiających bardziej racjonalne użytkowanie energii, a tym samym obniżenie wydatków. W ramach Smart Eco Energa proponuje usługi w takich obszarach, jak: audyt energetyczny, certyfikacja energetyczna, atrakcyjne formy rozliczenia oparte o rzeczywiste zużycie (nie prognozowane) bądź liczniki przedpłatowe, a nawet innowacyjne formy reklamy.  Smart Eco to możliwość instalacji infrastruktury technicznej do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (m.in. turbiny wiatrowe, pompy ciepła i kolektory słoneczne), a w niedalekiej przyszłości również możliwość odsprzedaży wyprodukowanych nadwyżek po atrakcyjnej cenie. Grupie Energa pozwoli to zwiększyć wymagany prawem unijnym udział energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Smart Eco to również usługa polegająca na takiej formie współpracy z klientami, aby nie zużywali prądu w godzinach jego największego zapotrzebowania.

Rozwiązania Smart Eco pozwalają na tańsze korzystanie i efektywne zarządzanie energią (audyt, rozliczenia), jej wytwarzanie (technologia), a nawet wykorzystywanie do celów promocyjnych (reklama). Pozwala konsumentom na udział w procesie racjonalnego wytwarzania i zarządzania zużyciem energii – a więc przyjęcia postawy prosumenta, który z biernego odbiorcy usług staje się aktywnym uczestnikiem rynku energetycznego, producentem energii oraz współtwórcą oferty.

 

 

 

Beata Ostrowska
Beata Ostrowska
rzecznik prasowy Grupy ENERGA
Reja 29
80-870 Gdańsk
http://www.energa.pl
mobile: +48 603 649 057

Popularne tagi