Przyspieszają inwestycje w Grupie ENERGA

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

ENERGA złożyła wniosek o pozwolenie na budowę elektrowni w Ostrołęce, rozpoczęła też wdrażanie na masową skalę zdalnego odczytu liczników. Proces prywatyzacji nie obniżył tempa realizowanych inwestycji, a priorytetem działań zarządu jest utrzymanie dotychczasowego ich poziomu.

- Sprzedaż przez MSP większościowego pakietu akcji naszej spółki budzi zrozumiałe zainteresowanie opinii publicznej i ekspertów. Dla nas nadrzędnym celem jest jednak realizacja zaplanowanych inwestycji, ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego tej części Polski, w której działamy – mówi Mirosław Bieliński, prezes Zarządu ENERGA SA. – Nasze dotychczasowe działania zostały dobrze ocenione przez rynek, ekspertów jak i potencjalnych inwestorów. Konsekwencja w realizacji strategii jest konieczna w celu utrzymania, a nawet podniesienia wartości firmy i jakości usług.  Szczególnie, że pod wieloma względami, na przykład rozwoju inteligentnego opomiarowania, ENERGA jest w absolutnej czołówce europejskiej. Aby się w niej utrzymać, konieczne jest zachowanie dotychczasowego tempa i poziomu inwestycji.

Grupa ENERGA – zgodnie ze strategią na lata 2009-2015 – konsekwentnie realizuje kolejne etapy zaplanowanych inwestycji. Ich wartość to ponad  22 mld zł, z czego 15 mld zł pochłonie budowa źródeł wytwarzania, zarówno konwencjonalnych o niskoemisyjnych parametrach, jak i odnawialnych o łącznej mocy ok. 2200 MW. Poza tym trwa budowa i modernizacja ponad 10 tys. km sieci dystrybucyjnej. Grupa tworzy nowe innowacyjne produkty i usługi, dzięki którym utrzymuje się w czołówce firm pozyskujących najwięcej nowych klientów.

Nowe elektrownie

Na przełomie roku  ENERGA jest gotowa wejść na plac budowy elektrowni węglowej o mocy 1000 MW w Ostrołęce. Obecnie czeka na pozwolenie na budowę, które otrzyma prawdopodobnie już za miesiąc. Spółka ma już szereg innych wymaganych do uruchomienia inwestycji decyzji i umów, m.in. studium wykonalności czy  umowę z PSE-Operator o przyłączeniu nowego bloku do krajowej sieci przesyłowej, na podstawie której rozpoczęte zostały już inwestycje (budowa linii Ostrołęka-Narew i Ostrołęka-Olsztyn oraz modernizacja stacji elektroenergetycznej). Trwają rozmowy z inwestorami strategicznymi oraz instytucjami finansowymi zainteresowanymi  udziałem w tym przedsięwzięciu.

Projekt  największej w Polsce elektrowni gazowej (860 MW)  w Grudziądzu jest na etapie opracowywania dokumentacji i pozyskiwania zgód (ocena oddziaływania na środowisko wraz z decyzją środowiskową, studium wykonalności dla budowy linii energetycznej 400 kV oraz  dla linii gazowej, itp.) ENERGA będzie budować tę elektrownię z irlandzką spółką ESB International.

Finalizowane są także procedury związane z powołaniem spółki celowej do budowy wraz Grupą LOTOS elektrociepłowni o mocy 250 MW zasilanej pozostałościami po przerobie ropy naftowej.

Rozpoczęła się  realizacja budowy nowego bloku energetycznego na biomasę w należącej do ENERGI elektrociepłowni w Elblągu. Trwa obecnie przetarg na wykonawcę bloku, który będzie produkował w skojarzeniu „zieloną” energię elektryczną (165 tys. MWh) oraz ciepło (797 tys. GJ).

Uruchomione zostały prace przy projekcie budowy drugiego stopnia na Wiśle wraz z elektrownią wodną. Obecnie przygotowywana jest między innymi ocena oddziaływania na środowisko, konieczna do uruchomienia inwestycji. Aktualnie w Dolinie Wisły poniżej zapory wodnej we Włocławku trwa inwentaryzacja przyrodnicza, czyli spis i ocena występowania wszystkich rzadkich gatunków fauny i flory prowadzona przez czołowych polskich przyrodników. Do realizacji inwestycji szacowanej na 2,5 mld zł, poszukiwany jest partner strategiczny – trwają rozmowy z potencjalnymi współinwestorami.

Budowa inteligentnych sieci

Zaawansowane są inwestycje w dystrybucję energii, obliczane łącznie na 7 mld zł  do 2015. W tym roku zrealizowane zostaną prace o wartości blisko 1 mld zł, co stanowi 30-procentowy wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Do 2015 r. spółka zbuduje 10,5 tys. km nowych linii elektroenergetycznych, przyłączy do sieci 270 tysięcy nowych klientów oraz wdroży  zdalny odczyt liczników u większości swoich klientów.

Uruchomienie pionierskiego projektu inteligentnego opomiarowania (AMI) stawia gdańską spółkę w europejskiej czołówce firm wdrażających tę zaawansowaną, pro-kliencką technologię. Liczniki zdalnego odczytu zamontowano już u ponad 80 proc. z blisko 17 tys. klientów wielkiego odbioru spółki. W ramach kolejnego etapu wdrażania AMI, ponad 100 tys. kolejnych takich liczników pojawi się u klientów do września 2011 Spółka ogłosiła właśnie przetarg na dostawę oprogramowania związanego z realizacją projektu oraz przygotowuje przetargi na dostawy inteligentnych liczników i infrastruktury komunikacyjnej.

Energa wdraża także największy w Polsce i jeden z większych w Europie systemów korporacyjnego zarządzania majątkiem sieciowym. Jednym z głównych zadań jest paszportyzacja danych o majątku sieciowym w jednolitym standardzie dla całej firmy, aby podejmować szybkie i precyzyjne decyzje w zakresie zarządzania siecią elektroenergetyczną np. obsługi zgłoszeń awaryjnych i prac eksploatacyjno-inwestycyjnych.  Spółka zawarła umowy na ujednolicenie systemów informatycznych. Do końca 2012 r. ulokuje w systemie GIS dane o całej swojej infrastrukturze (165 tys. km sieci wszystkich napięć, ponad 250 GPZ, blisko 60 tys. stacji Sn/nn oraz ponad milion złącz kablowych).

Zaawansowana jest przebudowa systemów do zarządzania ruchem sieci (SCADA):  uruchomiona  została Centralna Dyspozycja Mocy, która usprawnia zarządzanie siecią wysokich napięć, konsolidowane są służby dyspozytorskie na poziomie regionalnym, co pozwala  m.in. przyspieszyć reakcję na awarie, szczególnie obejmujące duże obszary. Energa  podpisała umowy na ujednolicenie oprogramowania wspierającego zarządzanie systemem SCADA.

900 nowych klientów

Od początku 2009 r. ENERGA pozyskała ok. 900 nowych klientów biznesowych. Wynik ten udało się osiągnąć dzięki aktywności marketingowej spółki. Przykładem takich działań, które były zupełną nowością na polskim rynku energetycznym i które przyczyniły się do zainicjowania ruchów konkurencji na rynku były m.in. cena gwarantowana na 4 lata, wydłużony termin płatności, a także szereg usług dodatkowych - audyt energetyczny, świadectwa energetyczne czy kompensacja mocy biernej. Tegoroczne oferty, m.in. Obniżka z Przyszłości, Wybierz promocję, Zysk plus oferują klientom gwarancję ceny już na rok 2011 rok.

Najbardziej innowacyjna jest jednak najnowsza oferta - Smart Eco. Pozwala konsumentom na udział w procesie wytwarzania i zarządzania zużyciem energii – a więc przyjęcia postawy prosumenta, który z biernego odbiorcy usług staje się aktywnym uczestnikiem rynku energetycznego i producentem energii. Oferta cieszy się dużą popularnością, po dwóch miesiącach funkcjonowania jest już kilkuset klientów zainteresowanych zainstalowaniem u nich źródeł do mikrogeneracji.

Jako pierwsza spółka energetyczna w Polsce ENERGA wprowadziła ofertę home assistance – czyli usługi elektryka, hydraulika, ślusarza, szklarza oraz dostęp do infolinii pod jednym numerem telefonu. Po tygodniu pilotażowej sprzedaży spółka ma już podpisanych 300 umów. W ciągu miesiąca rozpocznie sprzedaż tej usługi na całym obszarze swego działania.

Lepsze wyniki finansowe

ENERGA  poprawiła efektywność działania. EBITDA całej Grupy za siedem miesięcy wyniosła ponad 900 mln zł.  To wzrost o ok.  40 proc. w stosunku do analogicznego okresu  2009 roku. Kolejnych oszczędności, a tym samym wzrostu rentowności można spodziewać się po toczącej się restrukturyzacji Grupy. Z największej spółki ENERGA Operator konsekwentnie wydzielane są te obszary, które nie stanowią jej podstawowej działalności, czyli dystrybucji energii. Trwa także konsolidacja służb księgowych i kadrowych, obszarów zakupowych i  transportowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem