ENERGA pomaga chronić przyrodę

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Nurogęsi z Sobieszewa, nietoperze ze Śmiadowa, wierzba lapońska na Podlasiu - to niektóre z zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, których ochronę wspiera "Fundusz dla Przyrody" - wspólna inicjatywa Grupy ENERGA i Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody (PTPP) "pro Natura". Właśnie rusza  druga edycja tego unikalnego w skali kraju przedsięwzięcia.

"Fundusz dla Przyrody" to pierwsza w Polsce inicjatywa, powstała we współpracy organizacji społecznej oraz dużej firmy energetycznej. Ma charakter konkursu grantowego, a jej celem jest działalność na rzecz ochrony przyrody i zasobów naturalnych poprzez wspieranie organizacji i przedsiębiorców realizujących projekty ekologiczne.

W 2009 roku, dzięki środkom finansowym przekazanym przyrodnikom przez ENERGĘ, udało się wesprzeć m.in. odbudowę lokalnej populacji nurogęsi i gągoła na Wyspie Sobieszewskiej, zachowanie stanowisk jednej z najrzadszych roślin naczyniowych w Polsce - wierzby lapońskiej, czy też zabezpieczyć przed erozją i rozmyciem wyspy na Nysie Kłodzkiej, gdzie swoje lęgowiska ma wiele cennych gatunków ptaków.

- Odpowiedzialność za otaczające nas środowisko naturalne i edukacja ekologiczna to ważne wartości wpisane w strategię Grupy ENERGA - mówi Ireneusz Kulka, Dyrektor Biura Marketingu i Komunikacji ENERGA SA. - Projekty, które do tej pory mogły zostać zrealizowane dzięki wsparciu "Funduszu dla Przyrody", przyniosły realne efekty w postaci ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, a sama inicjatywa spotkała się z dużym uznaniem społecznym. To utwierdza nas w przekonaniu, że podejmowanie takich działań jest konieczne.

- Wspólna inicjatywa ENERGI i PTPP "pro Natura" jest nowatorskim przedsięwzięciem w skali kraju. Pierwsza, zeszłoroczna edycja konkursu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem organizacji przyrodniczych. Wsparcie otrzymały działania, które przyczyniły się do ochrony polskiej przyrody poprzez zachowanie konkretnych gatunków i siedlisk. Cieszymy się, że w tym roku możemy kontynuować projekt - powiedział Krzysztof Konieczny, prezes PTPP "pro Natura".

W tegorocznej odsłonie konkursu „Fundusz dla Przyrody" do organizatorów wpłynęło kilkadziesiąt wniosków o dofinansowanie. Poziom zgłoszeń nadesłanych przez różnorodne organizacje społeczne był wysoki i wyrównany. Funduszami dysponuje Kapituła, a w jej skład wchodzą Ireneusz Mirowski - vice Prezes Fundacji EkoFundusz, Przemysław Czajkowski - wieloletni dyrektor GEF/SGP przy UNDP w Polsce, Jarosław Kozłowski - przedstawiciel Grupy Energa oraz z przyrodników Adama Guziaka z PTPP „pro Natura" i Krzysztof Koniecznego Prezesa PTPP „pro Natura". W 2010 r. Kapituła wyłoniła siedmiu laureatów, którzy otrzymają granty na ekologiczne przedsięwzięcia realizowane w okresie od lipca do września br. Dotacje popłyną m.in. na czynną ochronę trzmieli, zabezpieczenie zimowiska nietoperzy w Uniemyślu, zachowanie lęgowisk ptaków w dolinie Wisły oraz brzozy niskiej w Dolinie Czyżówki.

Więcej informacji: http://www.funduszdlaprzyrody.pl.

ENERGA każdego roku realizuje wiele projektów i inwestycji, które służą środowisku.  Jednym z takich przedsięwzięć są "Energetyczni obrączkarze". Od ubiegłego roku specjalnie przeszkoleni pracownicy Grupy we współpracy z przyrodnikami z "pro Natury" obrączkują pisklęta bociana białego. Obrączki pomagają w  identyfikowaniu poszczególnych osobników oraz śledzenie ich losów po opuszczeniu gniazd, na trasach ich wędrówek w Europie i Afryce. Więcej: http://media.energa.pl/pl/pr/163934/polskie-bociany-widziane-w-sudanie

W celu ochrony tego gatunku ptaka ENERGA każdego roku montuje specjalne platformy pod bocianie gniazda. Do tej pory zainstalowała już blisko 6 tysięcy takich konstrukcji.  Na terenie działania spółki gniazduje co najmniej 10 tysięcy ptaków, czyli około 10 procent populacji przylatujących do Polski bocianów. 

Grupa ENERGA jest krajowym liderem dostaw energii ze źródeł odnawialnych. Zielona energia to już blisko 13 proc. prądu dostarczanego przez firmę do jej klientów. Podstawą własnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych jest 45 własnych elektrowni wodnych.ENERGA współpracuje też z lokalnymi wytwórcami energii odnawialnej, od których - zgodnie z wymogami obowiązującego prawa - odkupuje energię elektryczną. Dzięki temu do sieci dystrybucyjnej Grupy ENERGA przyłączone są inne liczne małe źródła odnawialne: wodne, wiatrowe, biogazowe. Pozwala to spółce realizować globalną strategię na rzecz pozyskiwania energii ze źródeł ekologicznych.

Największy impuls inwestycyjny w energetykę odnawialną zapoczątkowała Strategia Rozwoju Grupy ENERGA na lata 2009-20015. Zakłada ona intensywny rozwój innowacyjnej energetyki rozproszonej odnawialno-gazowej, czyli elektrowni biogazowych, elektrowni opalanych biomasą, farm wiatrowych,  lokalnych elektrowni wodnych oraz niskoemisyjnych elektrowni gazowych.

Kontakt

Beata Ostrowska
Biuro Prasowe Grupy Energa
Energa SA

Dane kontaktowe ???mail??? beata.ostrowska@energa.pl

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem