Ruszają wielkie inwestycje ENERGI

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

ENERGA zainwestuje 2,5 mld zł w ciągu najbliższych 2 lat w poprawę bezpieczeństwa dostaw energii w północnej i środkowej Polsce. Pieniądze na ten cel pozyskała z trzech międzynarodowych instytucji finansowych. W piątek podpisała umowę z Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym.

Pozyskane środki będą przeznaczone na modernizacje i budowę sieci elektroenergetycznej. To kolejne źródło finansowania wielkiego programu inwestycyjnego, który usprawni funkcjonowanie sieci energetycznej, pozwoli przyłączyć do niej więcej odnawialnych źródeł energii oraz tysiące nowych odbiorców, a także ograniczyć techniczne straty energii..

Wcześniej ENERGA podpisała umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Łącznie udało się jej pozyskać 2,5 mld zł i tym samym zamknąć proces finansowania największego w historii spółki programu inwestycji w sieci, który zrealizowany będzie do 2011 roku.

Do tego czasu ENERGA zbuduje i zmodernizuje 6 tysięcy kilometrów sieci elektroenergetycznej, co pozwoli na  przyłączenie 134 tys. nowych użytkowników, w tym prawie  340  Odnawialnych Źródeł Energii.  Program inwestycyjny dotyczy sieci niskiego i średniego napięcia, ale również sieci wysokiego napięcia - kluczowej  dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego szczególnie północnej Polski. Rozbudową lub modernizacją będzie objętych 28 Głównych Punktów Zasilania (stacji transformatorowych zamieniających napięcie z wysokiego na średnie). Kolejne 32 projekty obejmują przebudowę lub rozbudowę 460 km linii wysokiego napięcia oraz budowę 9 przyłączy do linii 110 kV. Szacuje się, że program inwestycyjny pomoże zmniejszyć techniczne straty energii  204 tys. MWh rocznie.  Spółka będzie również inwestować w Zawansowany System Zarządzania Pomiarami oraz inteligentne sieci, czego  efektem będzie redukcja technicznych strat energii o kolejne 100 tys. MWh rocznie. Energa Spółka zainwestuje również w zaawansowane technologie pomiarowe, będące elementem budowy sieci inteligentnego zarządzania przesyłem (Smart Grid).

ENERGA jest pierwszą polską grupa energetyczną, która pozyskała finansowanie swoich inwestycji z międzynarodowych instytucji finansowych. Swoim partnerom stawiają bardzo wysokie wymagania. Na finansowanie mogą liczyć jedynie te projekty, które są akceptowane społecznie i spełniają surowe normy środowiskowe. Ocenie podlega także sposób zarządzania firmą oraz konsekwencja w realizacji strategii inwestycyjnej. 

- Musieliśmy przekonać naszych partnerów, że spełniamy ich wyśrubowane kryteria i normy , choćby te dotyczące konkurencyjnych i  transparentnych zasad wyboru wykonawców dla finansowanych projektów.  Dla EBOR, który  był szczególnie zainteresowany finansowaniem inwestycji umożliwiających podłączanie odnawialnych źródeł energii, szczególnie istotny  był pozytywny lub neutralny wpływ finansowanego projektu na środowisko naturalne. Audyt  środowiskowy, któremu zostaliśmy poddani, przeszliśmy  pozytywnie - podsumowuje Mirosław Bieliński, prezes ENERGA SA.

Dlaczego trzeba inwestować w sieć?

Przyłączanie coraz większej liczby odbiorców i wytwórców energii, powoduje iż priorytetem staje się wzmocnienie istniejących sieci oraz budowa nowych.  Unowocześnienie transformatorów i przewodów, a także budowa nowych linii przyniosą nie tylko możliwość wprowadzenia do sieci większej ilości tzw. „zielonej energii", ale również redukcję emisji  dwutlenku węgla o 855 tys. ton,  co zostanie osiągnięte dzięki zmniejszeniu technicznych strat energii. Wielkość tę można porównać do rocznej produkcji dwutlenku węgla przez ok. 300 tys. samochodów.

- Jako jeden z największych polskich dystrybutorów energii elektrycznej czuje się współodpowiedzialna za poprawę jakości obsługi klientów, a także za umożliwienie realizacji polityki ekologicznej państwa zakładającej, iż do 2020 roku 15 proc. energii użytkowanej w kraju będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych - mówi Leszek Nowak, prezes spółki ENERGA-OPERATOR, w której jest realizowany program inwestycji sieciowych.  - Przeprowadzenie tych inwestycji nie byłoby możliwe bez zaufania, jakim obdarzyły nas międzynarodowe instytucje finansowe, udzielając nam środków na realizację tych niewątpliwie ambitnych celów.

Inwestycje finansowane przez EBI, EBOiR i NBI to część obliczonego na 7 mld zł programu inwestycyjnego na lata 2009-2015. W tym czasie ENERGA zamierza wybudować 10,5 tys. km nowych linii wszystkich napięć, 44 Główne Punkty Zasilania WN/SN, 5 tys. stacji transformatorowych SN/nn oraz zmodernizować ponad 3 tys. km linii wszystkich napięć. Inwestycje te pozwolą przyłączyć do sieci 270 tys. nowych odbiorców.

Coraz bliżej do nowych elektrowni

Strategia rozwoju Grupy ENERGA i jej  główne cele inwestycyjne zaczynają  się materializować także w sferze wytwarzania.

W ubiegłym tygodniu ENERGA i LOTOS ogłosiły kolejną wspólną inwestycję - budowę elektrociepłowni o mocy 250 MW  zasilanej pozostałościami po przerobie ropy naftowej. Trwają prace zmierzające do powołania spółki celowej dla kolejnej wspólnej inwestycji gdańskich koncernów oraz PGNIG - elektrociepłowni w gazowej.   Z kolei pod budowę wraz z irlandzką spółką ESB International elektrowni gazowej o mocy 800 MW ENERGA zakupiła już grunt w Żarowcu. Dla największej inwestycji - nowej elektrowni węglowej w Ostrołęce o mocy 1000 MW ENERGA pozyskała wszystkie niezbędne zgody, ale przede wszystkim gwarancję wyprowadzenia z  niej mocy, podpisując z PSE Operator umowę o przyłączenie nowego bloku do krajowej sieci przesyłowej. Elementem strategii rozwoju Grupy Energa jest również program budowy biogazowi. Ostatnio spółka podpisała z Bankiem BGŻ list intencyjny o współpracy przy finansowaniu budowy elektrowni biogazowych.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem