Bank BGŻ i ENERGA będą budować biogazownie

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Bank BGŻ i spółka ENERGA podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy finansowaniu budowy biogazowni i elektrowni biogazowych. 

Program budowy biogazowni jest elementem strategii rozwoju Grupy ENERGA, która zakłada m.in. inwestycje w innowacyjną energetykę rozproszoną, odnawialno-gazową. Rozwój tego rodzaju energetyki ENERGA chce oprzeć przede wszystkim o małe, tj. od 0,5 do 2 MW źródła mocy wykorzystujące proces fermentacji biomasy pochodzenia odpadowego i rolniczego. Projekt realizowany jest w ramach programu strategicznego ENERGA BIOGAZ, który zakłada wytwarzanie energii z biogazu w biogazowniach rolniczych (pracujących w oparciu o odchody z hodowli bydła, trzody chlewnej lub drobiu, odpady poprodukcyjne w przemyśle spożywczym, uprawy celowe etc.) oraz gminno-utylizacyjnych (na terenie składowisk odpadów komunalnych i oczyszczalni ścieków).

- ENERGA, jako największy w Polsce dostawca „zielonej” energii, zamierza utrzymać tę  pozycję, dlatego będzie inwestować w energetykę odnawialną. Budowie nowych mocy z wykorzystaniem technologii wytwarzania z biogazu sprzyja obecnie kilka czynników: rosnące zapotrzebowania na energię elektryczną, wymagany prawem wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym kraju, jak również przewidywany wysoki zwrotu z tego typu inwestycji – podkreśla Mirosław Bieliński, prezes ENERGA SA.

Program będzie realizowany przy współpracy z Bankiem BGŻ, który od ponad dwóch lat angażuje się w finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii. To zgodne ze strategią banku, od wielu lat specjalizującego się w obsłudze sektora Agro. Instytucja finansuje zarówno przedsięwzięcia realizowane przy wsparciu środków UE (Kredyt Agro Unia i Kredyt BGŻ Unia) oraz inwestycje, które nie przewidują współfinansowania zewnętrznego (Kredyt Zielona Energia). Atutem Banku BGŻ jest szeroka wiedza ekspercka.  To jedyny bank w Polsce, który posiada szerokie i praktyczne doświadczenie w zakresie finansowania biogazowni rolniczych.

 - Ambicją Banku jest osiągnięcie dominującej pozycji w zakresie finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym głównie instalacji biogazowych i farm wiatrowych. Podjęcie inicjatyw takich jak współpraca z ENERGĄ, mamy nadzieję, pozwoli nam te ambitne cele realizować – powiedział Bartosz Urbaniak, dyrektor zarządzający ds. agrobiznesu.

Program ENERGA BIOGAZ będzie realizowany trzyetapowo według sekwencji 5-50-500. Oznacza to, że w pierwszym etapie powstanie kilka biogazowni, w drugim kilkadziesiąt, a docelowo kilkaset. ENERGA chce go realizować głównie poprzez uczestnictwo kapitałowe w projektach budowy biogazowi. Oprócz współfinansowania Program oferować będzie głównie doradztwo, montaż finansowania, prowadzenie budowy, zarządzanie biogazowniami oraz zakup energii elektrycznej i świadectw pochodzenia od wytwórców.

Podpisany list intencyjny rozpoczyna długoterminową współpracę polegającą na finansowaniu budowy biogazowni i elektrowni biogazowych poprzez uczestnictwo we wspólnych projektach z partnerami lub klientami stron oraz inwestycje kapitałowe, jak również finansowanie za pomocą instrumentów kredytowych.

Współpraca obejmuje wybór i pozyskanie partnera biomasowego (dostarczającego wsad i odbierającego poferment), optymalnej lokalizacji pod budowę biogazowni oraz organizację finansowania i nadzór w procesie budowy i eksploatacji do momentu spłaty kredytu inwestycyjnego w Banku BGŻ.

 W pierwszej kolejności strony chciałyby zrealizować wspólne projekty pilotażowe na obszarze działalności ENERGA. Zostaną one wyłonione spośród kilku projektów rekomendowanych do realizacji zarówno przez Bank BGŻ, jak i  ENERGĘ. Kolejnym krokiem może być stworzenie wspólnego produktu finansowania podobnych projektów, kierowanego do klientów i partnerów biznesowych stron.

***

Grupa ENERGA jest krajowym liderem w dostawie energii ze źródeł odnawialnych. Posiada 45 elektrowni wodnych, współpracuje także z lokalnymi producentami energii ze źródeł odnawialnych. Do jej sieci przyłączone są liczne  elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne i biogazownie. Grupa odgrywa również wiodącą rolę na krajowym rynku sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia ze źródeł odnawialnych. Pozwala to jej realizować globalną strategię na rzecz pozyskiwania energii ze źródeł ekologicznych, a zielona energia to już blisko 13 procent energii elektrycznej dostarczanej przez ENERGĘ do jej klientów.

Głównymi obszarami jej działalności są: wytwarzanie, obrót, dystrybucja i przesył energii elektrycznej i ciepła. ENERGA dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Grupa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw. i eksploatuje ponad 187 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 20 TWh energii rocznie. Grupa ENERGA to także jeden z największych pracodawców w Polsce - zatrudnia ponad 12,5 tys. osób.

***

Bank BGŻ jest uniwersalnym bankiem komercyjnym. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Mocną stroną Banku, jest zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnych. Rozwijając współpracę ze swoimi partnerami społecznymi, staje się dla nich zaufanym i pewnym partnerem. Bank BGŻ wspiera i propaguje przedsięwzięcia o charakterze długofalowym.

Celem strategicznym Banku jest wzmocnienie wiodącej pozycji w sektorze rolno-spożywczym, dynamiczny rozwój sieci placówek oraz wzbogacanie oferty produktowej. Bank dysponuje siecią ponad 320 placówek. Udostępnia bezprowizyjnie prawie 5 000 bankomatów w całym kraju. Klienci Banku BGŻ mają do dyspozycji nowoczesne i wygodne rozwiązania bankowe.

Bank BGŻ, od lat konsekwentnie angażuje się w projekty wspierające kulturę oraz lokalną społeczność. Prowadzi autorski program „Klasa BGŻ”, skierowany do uzdolnionej młodzieży pochodzącej z niezamożnych środowisk. Głównymi akcjonariuszami Banku BGŻ są Rabobank International, który posiada 59,35 procent akcji, oraz Skarb Państwa z 37,26-procentowym udziałem.

Rabobank to jedna z najsilniejszych instytucji finansowych na świecie. Swoją pozycję zawdzięcza spółdzielczej formie działalności. Utrzymuje pozycję lidera w sektorze rolniczym. Jest światowym liderem usług inwestycyjnych, bankowości korporacyjnej, doradztwa finansowego dla firm, globalnych rynków finansowych, finansów w obrocie towarowym, doradztwa oraz fuzji i przejęć.

 

Beata Ostrowska                                                                                                       
rzecznik prasowy Grupy ENERGA                                                          
Beata.Ostrowska@energa.pl                                                                
ENERGA SA                                                                                        
ul. Reja 29, 80-870 Gdańsk                                                                
tel.: 58 347 39 54
mobile: +48 603 649 057
fax: 58 347 31 35

Zespół Prasowy Banku BGŻ
rzecznik.prasowy@bgz.pl
ul. Kasprzaka 10/1
01-211 Warszawa
tel. 22 860 43 40                                                            

 

Kontakt

Beata Ostrowska
Biuro Prasowe Grupy Energa
Energa SA

Dane kontaktowe ???mail??? beata.ostrowska@energa.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem