Pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny dla spółek Grupy ENERGA - ENERGA Trading SFIO

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Grupa ENERGA i Union Investment TFI utworzyły fundusz inwestycyjny ENERGA Trading SFIO. Jego podstawowym celem jest zarządzanie płynnością i nadwyżkami finansowymi spółek wchodzących w skład Grupy ENERGA. Polityka inwestycyjna funduszu pozwala także na osiąganie konkurencyjnej stopy zwrotu w stosunku do lokat bankowych.

Uczestnikami ENERGA Trading SFIO mogą być tylko podmioty wchodzące w skład Grupy ENERGA. To pierwszy taki fundusz w Polsce stworzony dla spółek jednej grupy. Taka konstrukcja pozwala na efektywne zarządzanie płynnością i monitorowanie nadwyżek finansowych spółek wchodzących w skład Grupy. ENERGA Trading SFIO jest funduszem parasolowym, w skład którego wchodzi subfundusz ENERGA Trading 1.

Celem subfunduszu ENERGA Trading 1 jest osiąganie zysku bez względu na koniunkturę giełdową, przy zachowaniu niskiego ryzyka inwestycyjnego i rentowności przewyższającej oprocentowanie 1-miesięcznych lokat bankowych. Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie m.in. w obligacje skarbowe i korporacyjne, listy zastawne oraz inne dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nie przekraczającym roku. Dzięki temu zaliczany jest do kategorii funduszy pieniężnych, czyli najbezpieczniejszych form inwestycji oferowanej przez TFI. Atutem subfunduszu ENERGA Trading 1 dla firmy jest wysoka płynność inwestycji , co oznacza, że klient nie musi określać czasu inwestycji i może decydować o tym w trakcie jej trwania. Równie dobrze może to być kilka dni jak i kilka lat. Płynność inwestycji sprawia, że wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w każdym dniu wyceny, przy czym za obie czynności nie są pobierane dodatkowe opłaty.

- Konstruując fundusz staraliśmy się, aby był on jak najbardziej przyjazny i funkcjonalny dla uczestników - mówi Małgorzata Popielewska, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów Union Investment TFI. - Każdy z uczestników funduszu ENERGA Trading 1 otrzyma indywidualny i spersonalizowany dostęp do strony internetowej poświęconej funduszowi. Za jego pomocą, 24 godziny na dobę, będą dostępne informacje o funduszu, takie jak karta produktowa, wycena jednostki uczestnictwa, historia transakcji oraz raporty. Przez Internet będzie można także składać zlecenia.

- Korzystanie z usług specjalistycznych funduszy inwestycyjnych jest ważnym elementem zarządzania finansowego w dużych grupach kapitałowych. Specjalistyczny charakter funduszu inwestycyjnego pozwala na precyzyjną kontrolę ryzyka i efektywne zarządzanie płynnością finansową - mówi Roman Szyszko, wiceprezes ENERGA SA.

***

Grupa ENERGA jest jedną czterech dużych polskich grup energetycznych. Głównym obszarem jej działalności jest wytwarzanie, obrót, dystrybucja i przesył energii. Obsługuje 2,5 mln klientów indywidualnych oraz ponad 300 tys. firm, co daje jej ok. 16-procentowy udział w rynku sprzedaży.

Grupa ENERGA prowadzi działalność związaną z dystrybucją energii w północnej i środkowej Polsce, na obszarze 75 tys. km kw. Eksploatuje i utrzymuje w pełnej sprawności 162 tys. km linii energetycznych, przesyłając nimi ponad 20 TWh energii rocznie.

Grupa ENERGA to krajowy lider w produkcji energii ze źródeł odnawialnych.  45 elektrowni wodnych zapewnia jej 30-procentowy udział w rynku produkcji energii zielonej. Największe z elektrowni to zlokalizowana na Wiśle Elektrownia we Włocławku o mocy zainstalowanej 160,2 MW , a także Elektrownia Żydowo, która może osiągać moc 156 MW. Grupa ENERGA współpracuje także z lokalnymi wytwórcami energii ze źródeł odnawialnych. Do jej sieci przyłączone są liczne wiatraki, małe elektrownie wodne, biogazownie. Grupa odgrywa również wiodącą rolę na krajowym rynku sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia ze źródeł odnawialnych.

Grupa ENERGA to także jeden z największych pracodawców w Polsce - zatrudnia ponad 12,5 tys. osób.

Kontakt

Beata Ostrowska
Biuro Prasowe Grupy Energa
Energa SA

Dane kontaktowe ???mail??? beata.ostrowska@energa.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem