Ruszają gigantyczne inwestycje w Grupie ENERGA

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Budowę 10,5 tys. km nowych linii elektroenergetycznych, przyłączenie do sieci 270 tysięcy nowych klientów oraz pełne wdrożenie zdalnego odczytu liczników zakłada program inwestycyjny o wartości ponad 7 mld zł dla ENERGA-Operator SA. Największe w historii spółki inwestycje uda się przeprowadzić m.in. dzięki podpisanej dzisiaj umowie o ich finansowaniu między Grupą ENERGA a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI).

Umowa zakłada wieloletnie finansowanie inwestycji na poziomie przekraczającym 1 miliard złotych. Pozyskane środki będą przeznaczone na finansowanie modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, a w szczególności na inwestycje związane z przyłączaniem nowych odbiorców i odnawialnych źródeł energii oraz z poprawą funkcjonowania sieci.

Już w tym roku nakłady na rozwój sieci dystrybucyjnej zostały zwiększone o ponad 20 procent (do kwoty ok. 720 mln zł) i były najwyższe w historii spółki. Planowane w kolejnych latach wydatki na ten cel ze środków własnych będą wzrastać, jednak nie byłyby wystarczające dla realizacji wszystkich obliczonych na ponad 7 mld zł inwestycji. Stąd inicjatywa sfinansowania części z nich ze źródeł zewnętrznych oraz z planowanej emisji obligacji.

Aby otrzymać finansowanie z takich instytucji jak EBI, spółka musi spełniać obowiązujące na międzynarodowych rynkach finansowych standardy. Wdrażając m.in. międzynarodowe standardy rachunkowości Grupa ENERGA dołączyła do grona firm, których działalność finansowa i operacyjna jest zrozumiała i przejrzysta dla potencjalnych partnerów i inwestorów. Ponadto wraz z Union Investment TFI Grupa ENERGA utworzyła fundusz inwestycyjny ENERGA Trading SFIO. Jego podstawowym celem jest zarządzanie płynnością i nadwyżkami finansowymi spółek wchodzących w skład Grupy ENERGA. Polityka inwestycyjna funduszu pozwala także na osiąganie konkurencyjnej stopy zwrotu w stosunku do lokat bankowych. Celem funduszu jest osiąganie zysku bez względu na koniunkturę giełdową, przy zachowaniu niskiego ryzyka inwestycyjnego i rentowności przewyższającej oprocentowanie lokat bankowych.

- ENERGA to dla nas wiarygodny partner. Świadczy o tym choćby systematyczna poprawa wyniku finansowego i efektywności działania oraz przekonująca wizja rozwoju i jej konsekwentna realizacja - ocenia Marta Gajęcka, wiceprezes EBI.

Po III kwartałach 2009 roku zysk netto Grupy wyniósł 426 mln zł, co oznacza 11-procentowy wzrost w stosunku do 2008 roku. W ciągu roku od ogłoszenia strategii rozwoju na lata 2009-2015 Grupa ENERGA rozpoczęła kilkanaście nowych projektów inwestycyjnych. Ich wartość szacowana jest na ponad 22 mld zł, z czego 15 mld zł pochłoną inwestycje w budowę źródeł wytwarzania, zarówno konwencjonalnych o niskoemisyjnych parametrach, jak i odnawialnych o łącznej mocy ok. 2200 MW. Najbardziej zaawansowane są programy budowy nowego bloku w elektrowni w Ostrołęce, elektrowni gazowych i wodnych. Do kilku z tych projektów ENERGA pozyskała partnerów, m.in. Grupę LOTOS, PGNiG, ESB International czy KBW "Adamów".

- Realizacja tych inwestycji pozwoli Grupie trzykrotnie zwiększyć własną produkcję energii przy jednoczesnym utrzymaniu pozycji krajowego lidera na rynku produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Cieszymy się, że nasze plany rozwojowe zyskały uznanie tak znakomitych partnerów - mówi Mirosław Bieliński, prezes ENERGA SA.

Efektem programu rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej - o wartości ponad 7 mld zł - będzie poprawa bezpieczeństwa dostaw energii, możliwość przyłączenia tysięcy nowych odbiorców oraz zmniejszenie liczby awarii i skrócenie czasu ich usuwania. Nowością dla klientów będzie wdrożenie na największą w Polsce skalę projektu zdalnego odczytu energii elektrycznej.

- Wszelkie siły i środki kierujemy dziś na szeroko rozumianą poprawę relacji z klientami, którzy oczekują od nas niezawodnych dostaw energii, możliwości zarządzania energią oraz, szybkiego procesu przyłączeniowego - mówi Leszek Nowak, prezes ENERGA-Operator SA. - Sięgamy po najnowsze technologie, współpracujemy z instytutami badawczymi, by dostarczyć najlepsza usługę jako Operator Systemu Dystrybucyjnego. Nie byłoby to możliwe bez udziału finansowania zewnętrznego.

Program ten spółka zamierza zrealizować do 2015 r.

 

Bezpieczeństwo dostaw

Ponad jedna trzecia nakładów inwestycyjnych skierowana zostanie wyłącznie na poprawę bezpieczeństwa zasilania klientów. Temu celowi służyć ma modernizacja istniejącej sieci. Łącznie wymienionych zostanie ok. 3 tys. km linii wszystkich napięć, przede wszystkim na linie kablowe (podziemne) oraz przewody izolowane, bardziej odporne na zmiany pogody czy silny wiatr.

Program inwestycyjny zakłada także zmniejszenie liczby przerw w dostawach energii oraz skrócenie o połowę czasu oczekiwania na przywrócenie zasilania w przypadku awarii. Będzie to możliwie zarówno dzięki wybudowaniu nowych linii, umożliwiających zasilanie miejscowości z obu stron, jak i Głównych Punktów Zasilania. Na inwestycje te czeka przede wszystkim Pomorze, dość ubogie w sieci przesyłowe i dystrybucyjne. Sytuację poprawią m.in. budowa linii napowietrznej 110 kV relacji Żarnowiec - Sierakowice, budowa GPZ (Głównego Punktu Zasilania) oraz linii średniego napięcia Gdynia Centrum czy długo wyczekiwanego Głównego Punktu Zasilania w Sopocie. Podobną rolę ma spełnić GPZ Kępno (południe Wielkopolski) czy linia 110 kV Wielbark-Nidzica (warmińsko-mazurskie).

Lokalizację i szybsze usuwanie awarii będzie możliwie także dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, w tym informatycznych, pozwalających lepiej monitorować pracę sieci. W stanach awaryjnych możliwe będzie okresowe zwiększenie przesyłu energii innymi liniami. Służyć temu będzie zdalne sterowane i automatyzacja stacji oraz nowatorski program Dynamicznej Obciążalności Linii, realizowany z Instytutem Energetyki.

Realizację przedsięwzięć wesprą także zmiany organizacyjne, ujednolicające i centralizujące procesy zarządzania siecią i przesyłem energii.

Przyłączenia - więcej i szybciej

Niemal 60 proc. nakładów inwestycyjnych na lata 2009-2015 pochłoną prace związane z przyłączaniem nowych klientów - zarówno odbiorców energii, jak i jej producentów. Przyłączenie farm wiatrowych będzie wymagało od spółki nie tylko budowy nowych linii, prowadzących do nowych elektrowni, ale także wzmocnienia innych ciągów, którymi przesyłana będzie energia. Monitorowanie bieżących możliwości tego przesyłu wspomagać będzie wspomniany program Dynamicznej Obciążalności Linii.

Plan przyłączania nowych klientów - odbierających energię elektryczną - obejmuje praktycznie cały obszar działania spółki. Dzięki jego realizacji spółka zasili w energię 270 tys. nowych klientów - zarówno fabryki, jak i gospodarstwa domowe.

Zarządzanie energią w rękach klienta

ENERGA-Operator SA, będąca dziś liderem zdalnego odczytu liczników, zamierza umocnić tę pozycję. Spółka chce to osiągnąć, obejmując programem zdalnego odczytu wszystkich klientów przemysłowych do końca przyszłego roku oraz większość klientów indywidualnych do roku 2015. Zdalny odczyt pozwoli klientom na nowoczesne, ekonomiczne zarządzanie użytkowaną energią elektryczną na najwyższym europejskim poziomie.

Informatyka w służbie energetyki

Wszystkie wspomniane inwestycje wymagają zaangażowania najnowszego oprogramowania informatycznego. ENERGA-Operator SA staje się liderem zarządzania siecią energetyczną za pomocą narzędzi elektronicznych, przeznaczając na ten cel kilkanaście procent nakładów inwestycyjnych w ciągu najbliższych sześciu lat.

Programy inwestycyjne ENERGA-Operator SA wspierają realizację strategii tej spółki na lata 2009-2015, komunikowaną pod nazwą "Nasza Pozytywna Energia", przyjętą przez zarząd spółki w lipcu tego roku.

Inwestycje w liczbach:

 • Budowa:
   - 10 500 km nowych linii wszystkich napięć
   - 44 Głównych Punktów Zasilania WN/SN
   - 5 000 stacji transformatorowych SN/nn
 • Modernizacja ponad 3 000 km linii

Zakładane efekty do 2015:

 • Zmniejszenie o połowę przerw w zasilaniu odbiorców
 • Przyłączenie do sieci 270 tys. nowych podmiotów (wzrost o 10%)
 • Przyłączenie do sieci farm wiatrowych o łącznej mocy 3 tys. MW
 • Zdalny odczyt u wszystkich klientów przemysłowych i większości klientów indywidualnych:
   - 100% odbiorców przemysłowych do końca 2010 r.
   - 30 tys. liczników odbiorców komunalnych do końca 2010 r.
   - Pełne wdrożenie do 2016 r.

 

***

Grupa ENERGA jest jedną z czterech dużych polskich grup energetycznych. Głównym obszarem jej działalności jest wytwarzanie, obrót, dystrybucja i przesył energii. Obsługuje 2,8 mln klientów indywidualnych oraz ponad 300 tys. firm, co daje jej ok. 16-procentowy udział w rynku sprzedaży. Grupa ENERGA prowadzi działalność związaną z dystrybucją energii w północnej i środkowej Polsce, na obszarze 75 tys. km kw. Eksploatuje i utrzymuje
w pełnej sprawności 162 tys. km linii energetycznych, przesyłając nimi ponad 20 TWh energii rocznie.

Grupa ENERGA to krajowy lider w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 45 elektrowni wodnych zapewnia jej 30-procentowy udział w rynku produkcji energii zielonej. Największe z elektrowni to zlokalizowana na Wiśle Elektrownia we Włocławku o mocy zainstalowanej 160,2 MW , a także Elektrownia Żydowo, która może osiągać moc 156 MW. Grupa ENERGA współpracuje także z lokalnymi wytwórcami energii ze źródeł odnawialnych. Do jej sieci przyłączone są liczne wiatraki, małe elektrownie wodne oraz biogazownie. Grupa odgrywa również wiodącą rolę na krajowym rynku sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia ze źródeł odnawialnych.

Grupa ENERGA to jeden z największych pracodawców w Polsce - zatrudnia ponad 12,5 tys. osób.

Kontakt

Beata Ostrowska
Biuro Prasowe Grupy Energa
Energa SA

Dane kontaktowe ???mail??? beata.ostrowska@energa.pl

Alina Geniusz-Siuchnińska
rzecznik prasowy ENERGA-OPERATOR SA
ENERGA-OPERATOR SA

Dane kontaktowe ???mail??? Alina.Geniusz@energa.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem