Współpraca PSE Operator i Grupy ENERGA - energetyczne wsparcie północnej Polski

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Elektrownia szczytowo pompowa w Żydowie, należąca do Grupy ENERGA, będzie świadczyć usługi regulacyjne na rzecz Krajowego Systemu Energetycznego, co zapewni jego większą stabilność na północy kraju. Umowę w tej sprawie podpisali PSE Operator i właściciel  elektrowni, spółka ENERGA Elektrownie Straszyn.

W trakcie trwania umowy jednostki wytwórcze elektrowni będą  w wyłącznej dyspozycji Operatora Systemu Przesyłowego,  co oznacza, że uruchamiane będą  na jego żądanie i zgodnie z jego potrzebami.

- Elektrownie szczytowo-pompowe mają zdolność do szybkich zmian trybu pracy oraz zmian obciążenia, co czyni je szczególnie atrakcyjnymi dla operatora, który wykorzystuje je do regulacji częstotliwości i mocy w KSE. Dlatego elektrownie te, będąc  ważnym  narzędziem regulacyjnym, przyczyniają się do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa sieci - wyjaśnia ich znaczenie Andrzej Tersa, prezes spółki ENERGA Elektrownie Straszyn.

ENERGA, w ramach umowy, zobowiązana jest przeprowadzić modernizację liczącej już blisko 40 lat elektrowni. Modernizacja kosztować będzie 175 milionów złotych i potrwa  do 2012 roku. W tym czasie  elektrownia nie przestanie świadczenia usług regulacyjnych systemowych, zmniejszy się jedynie wielkość mocy regulacyjnych w poszczególnych etapach modernizacji. W efekcie tych prac elektrownia zyska nowy układ przepływowy wraz z turbinami, zmodernizowane zostaną generatory, obwody pierwotne i wtórne elektryczne, instalacje towarzyszące. Wyremontowane zostaną układy wody technicznej i sprężonego powietrza, urządzenia komory wlotowej i rurociągi derywacyjne. Elektrownia otrzyma nowy układ sterowania i nadzoru oraz nowy system diagnostyki stanu maszyn.

Elektrownia w Żydowie (woj. zachodniopomorskie) wybudowana została w latach 1964-1971, jej konstrukcja oparta jest na dwóch naturalnych jeziorach: Kamiennym i Kwiecko, położonymi blisko siebie i mającymi znaczną (około osiemdziesiąt metrów) różnicę poziomów lustra wody, wynikającą z naturalnego ukształtowania terenu, które połączono trzema stalowymi, pięciometrowej średnicy rurociągami. W ciągu sekundy na łopatki turbin kierowanych jest 240 metrów sześciennych wody, dzięki czemu elektrownia może osiągać moc 156 MW w generacji, a w pracy pompowej może pobierać moc około 128 MW. Planowana modernizacja elektrowni poprawi sprawność zarówno pompowania, jak i generacji, a w efekcie - sprawność cyklu.

Modernizacja elektrowni w Żydowie wpisuje się w projekt ENERGA HYDRO - będący częścią programu inwestycyjnego ENERGA EKO - przewidujący rozwój energetyki wodnej poprzez modernizację istniejących już elektrowni i budowę nowych i budowę nowych. W planach inwestycyjnych jest m.in. budowa drugiego stopnia na Wiśle wraz z elektrownią wodną.  Największy impuls inwestycyjny w energetykę odnawialną zapoczątkowała Strategia Rozwoju Grupy ENERGA na lata 2009-20015. Zakłada ona intensywny rozwój innowacyjnej energetyki rozproszonej odnawialno-gazowej, czyli elektrowni biogazowych, elektrowni opalanych biomasą, farm wiatrowych oraz lokalnych elektrowni wodnych. Z ok. 30-procentowym udziałem w rynku Grupa ENERGA jest krajowym liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Podstawą tej produkcji jest 45 własnych elektrowni wodnych, z których większość znajduje się na Pomorzu, a ich łączna moc przekracza 355 MW. ENERGA współpracuje też z lokalnymi wytwórcami energii odnawialnej, od których - zgodnie z wymogami obowiązującego prawa - odkupuje energię elektryczną. Dzięki temu do sieci dystrybucyjnej Grupy ENERGA przyłączone są inne liczne małe źródła odnawialne: wodne, wiatrowe, biogazowe. Pozwala to spółce realizować globalną strategię na rzecz pozyskiwania energii ze źródeł ekologicznych. Zielona energia to już blisko 10 proc. prądu dostarczanego przez ENERGĘ do domów milionów jej klientów.

Według Agencji Rynku Energii spośród wszystkich spółek obrotu energią, tylko ENERGA wykazała największy udział w zakresie wypełnienia obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia dla energii ze źródeł odnawialnych, przekraczając nawet ustawowy obowiązek. Ponadto w Grupie ENERGA udział energii zakupionej z OZE w portfelu sprzedaży energii do odbiorców końcowych był zdecydowanie najwyższy.

 

  ***

Grupa ENERGA jest jedną czterech dużych polskich grup energetycznych. Głównym obszarem jej działalności jest wytwarzanie, obrót, dystrybucja i przesył energii. Obsługuje 2,8 mln klientów indywidualnych oraz ponad 300 tys. firm, co daje jej ok. 16-procentowy udział w rynku sprzedaży. Grupa ENERGA prowadzi działalność związaną z dystrybucją energii w północnej i środkowej Polsce, na obszarze 75 tys. km kw. Eksploatuje i utrzymuje w pełnej sprawności 162 tys. km linii energetycznych, przesyłając nimi ponad 20 TWh energii rocznie. Grupa ENERGA to także jeden z największych pracodawców w Polsce - zatrudnia ponad 12,5 tys. osób.

Kontakt

Beata Ostrowska
Biuro Prasowe Grupy Energa
Energa SA

Dane kontaktowe ???mail??? beata.ostrowska@energa.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem