Zamiast 4 tysięcy różnych stanowisk pracy będzie 43 - nowy model zatrudnienia w Grupie ENERGA

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Jednolity system zatrudnienia i wynagradzania pracowników w Grupie ENERGA przewiduje nowy projekt Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Jego opracowanie stanowi wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy Społecznej oraz postulatów związków zawodowych.

W Grupie ENERGA zakończył się pierwszy etap prac nad projektem nowego ZUZP. Jego celem jest standaryzacja, uporządkowanie i ujednolicenie systemu zatrudnienia. Obecnie w 45 spółkach Grupy ENERGA zatrudnionych jest blisko 12,5 tys. pracowników, którzy pracują na ponad 4 tysiącach różnych stanowiskach. W efekcie co trzeci pracownik zatrudniony jest na innym stanowisku. To skutek procesu tworzenia się na przestrzeni ostatnich lat obecnej struktury Grupy, która ukształtowała się w wyniku konsolidacji spółek, a wcześniej w wyniku połączenia ośmiu samodzielnych zakładów energetycznych, w których obowiązywał różny system zatrudniania. W efekcie dzisiaj osoby wykonujący te same czynności, lecz np. w różnych oddziałach danej spółki, zaszeregowane są często na innych stanowiskach, co z kolei generuje niekiedy dysproporcje płacowe.

Umowa społeczna z 2007 r. zobowiązywała jej sygnatariuszy do ujednolicenia w ramach Grupy ENERGA systemu zatrudniania i wynagradzania pracowników. W ciągu roku intensywnej pracy powołane przez pracodawców zespoły robocze, do których weszli też pracownicy, dokonały analizy ponad 4 tysięcy stanowisk pracy, na których zatrudnieni są obecnie pracownicy Grupy ENERGA. Efektem tych prac jest stworzenie systemu 43 modelowych stanowisk pracy, do których mogą zostać przypisani wszyscy pracownicy. Takie rozwiązanie stanowi bazę wspólnego systemu zatrudnienia dla Grupy ENERGA. Ujednolicenie systemu stanowisk stworzy możliwość objęcia ich jednym kompleksowym rozwiązaniem w zakresie wynagradzania.

Stanowiska modelowe podzielone zostały na 6 grup, odpowiadających obszarom działania spółek: ogólnokorporacyjne, inżynierskie i techniczne, monterskie i elektromonterskie,  IT, w obrocie energią i obsłudze klienta oraz pomocnicze. W poszczególnych grupach stanowisk przewidziane zostały ścieżki rozwoju zawodowego i awansu pracowników. Tym samym stworzone będą szanse na przejrzystą ścieżkę kariery zawodowej.

System modelowych stanowisk pracy wpisuje się w inne działania porządkujące organizację Grupy ENERGA i poszczególnych spółek. Jego wdrożenie nie wpłynie na zmianę dotychczasowych uprawnień pracowników. Co więcej, zabezpieczy ich przed skutkami przekształceń struktury holdingu. Księga modelowych stanowisk pracy została przekazana organizacjom związkowym do zaopiniowania. Obecnie od ich stanowiska wobec projektu zależy dalszy przebieg prac zmierzających do uzgodnienia wspólnego systemu zatrudnienia i wynagradzania pracowników Grupy ENERGA.

 

***

Grupa ENERGA (www.energa.pl) jest polską grupą energetyczną, której głównymi obszarami działalności są: wytwarzanie, obrót, dystrybucja i przesył energii elektrycznej. ENERGA obsługuje 2,5 mln klientów indywidualnych oraz ponad 300 tys. firm. Dzięki aż 45 elektrowniom wodnym i ponad stu wiatrakom przyłączonym do sieci, z 30-procentowym udziałem w rynku, Grupa ENERGA jest krajowym liderem w produkcji i dostaw energii ze źródeł odnawialnych. Troska o otaczające nas środowisko naturalne poprzez edukację ekologiczną oraz proekologiczne działania i inwestycje to jedna z promowanych wartościwspólnej marki Grupy ENERGA.

Kontakt

Beata Ostrowska
Biuro Prasowe Grupy Energa
Energa SA

Dane kontaktowe ???mail??? beata.ostrowska@energa.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem