ENERGA i kopalnia "Adamów" chcą razem budować farmy wiatrowe

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Budowę i eksploatację elektrowni wiatrowych zakłada podpisany w Warszawie list intencyjny między Kopalnią Węgla Brunatnego "Adamów" i Grupą ENERGA. Farmy wiatrowe miałyby powstać na terenach poeksploatacyjnych kopalni.

W dokumencie obie strony wyraziły wolę wykorzystania swojego potencjału w celu rozwijania energetyki odnawialnej. Kopalnia "Adamów" dysponuje gruntami, które może przeznaczyć pod budowę elektrowni wiatrowych, natomiast Grupa ENERGA, jako największy w kraju producent energii ze źródeł odnawialnych, posiada odpowiednią wiedzę oraz zaplecze organizacyjne i techniczne.

Farmy wiatrowe miałby być zlokalizowane na terenach poeksploatacyjnych trzech odkrywek. Kopalnia "Adamów" dysponuje obecnie około 600 ha takich gruntów, docelowo jednak może być to nawet trzykrotnie więcej, gdyż co roku kopalni przybywa ok. 100 ha po urobku.

- Inwestycja ta stwarza szansę wykorzystania terenów poeksploatacyjnych, przeznaczonych do rekultywacji, do produkcji energii z ekologicznych źródeł. Poza gruntami istnieje również możliwość wykorzystania naszej infrastruktury, czyli Głównych Punktów Zasilania czy linii zasilających - podkreśla Dariusz Orlikowski, prezes zarządu KWB "Adamów".

Wstępne założenia przewidują, iż planowana moc elektrowni może osiągnąć poziom około 80 MW. Jej uruchomienie byłoby możliwe w 2012 roku.

- Inwestycja pozwoli nam pozyskać kolejne źródło energii odnawialnej i umocnić pozycję lidera na rynku produkcji tzw. czystej energii, a tym samym zwiększyć jej udział w bilansie energetycznym Polski. Również z punktu widzenia dystrybucji energii elektrycznej przedsięwzięcie to wydaje się uzasadnione ekonomicznie - mówi Mirosław Bieliński, prezes Grupy ENERGA.

Podpisany dzisiaj dokument powołuje do życia zespół roboczy, składający się z przedstawicielami obu stron, który ma szczegółowo ocenić możliwości techniczne i środowiskowe oraz rezultaty ekonomiczne tej inwestycji. Zadaniem zespołu będzie także przygotowanie harmonogramu realizacji inwestycji, uwzględniający powołanie spółki celowej.

Obie strony podkreśliły, że realizacja inwestycji będzie możliwa jedynie po uzyskaniu wszelkich wymaganych decyzji środowiskowych. Przyszli inwestorzy zadeklarowali także, że budowa farm wiatrowych przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

 

***

Program ENERGA EKO

Z ok. 30-procentowym udziałem w rynku GRUPA ENERGA jest krajowym liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Podstawą tej produkcji jest 45 własnych elektrowni wodnych, z których większość znajduje się na Pomorzu, a ich łączna moc przekracza 355 MW. ENERGA współpracuje też z lokalnymi wytwórcami energii odnawialnej, od których - zgodnie z wymogami obowiązującego prawa - odkupuje energię elektryczną. Dzięki temu do sieci dystrybucyjnej Grupy ENERGA przyłączone są inne liczne małe źródła odnawialne: wodne, wiatrowe, biogazowe. Pozwala to spółce realizować globalną strategię na rzecz pozyskiwania energii ze źródeł ekologicznych.

Największy impuls inwestycyjny w energetykę odnawialną zapoczątkowała Strategia Rozwoju Grupy ENERGA na lata 2009-2015. Zakłada ona intensywny rozwój innowacyjnej energetyki rozproszonej odnawialno-gazowej, czyli elektrowni biogazowych, elektrowni opalanych biomasą, farm wiatrowych oraz lokalnych elektrowni wodnych. Działania te zostały ujęte w program pod nazwą ENERGA EKO, na który składają się cztery duże projekty:

  • ENERGA BIO - zakłada budowę w północnej i środkowej Polsce nawet kilkuset biogazowni. Będą one wykorzystywać biomasę odpadową w produkcji rolnej oraz jednoroczne uprawy energetyczne, głównie kukurydzę zieloną i buraki pastewne, zgazowywane biologicznie. Projekt pozwoli Grupie ENERGA odpowiedzieć na dwa podstawowe sygnały - deficyt mocy wytwórczych i świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, a gminom zapewni większe bezpieczeństwo energetyczne.
  • ENERGA PROGAZ - przewiduje wybudowanie do końca roku 2015 na terenie Polski północnej nowych źródeł wytwórczych energii o łącznej mocy elektrycznej co najmniej 600 MWe, dla których podstawowym paliwem będzie gaz ziemny. Pierwsze z nich powstanie w Gdańsku przy współudziale Grupy LOTOS i PGNiG. Ze względu na czystość paliwa gazowego emisja CO2 dla tych obiektów będzie o 40% mniejsza w porównaniu do jednostek węglowej o takiej samej mocy, natomiast zanieczyszczenia takie jak tlenki siarki oraz pyły praktycznie zostaną wyeliminowane. Elektrownie gazowe działające w krajowym systemie elektroenergetycznym jako jednostki interwencyjne oraz szczytowe będą w znacznym stopniu uzupełnieniem energetyki wiatrowej.
  • ENERGA WIND - zakłada inwestycje związane z przyłączaniem do sieci kolejnych farm wiatrowych oraz wykorzystanie potencjału naturalnego obszaru, na którym działa ENERGA, do budowy własnych siłowni wiatrowych.
  • ENERGA HYDRO - przewiduje rozwój energetyki wodnej poprzez modernizację istniejących już elektrowni i budowę nowych. Tylko w tym roku w spółce ENERGA Elektrownie Wodne Straszyn plan inwestycyjny zakłada wydatki rzędu ponad 100 mln zł, głównie na modernizację elektrowni wodnej we Włocławku oraz elektrowni szczytowo-pompowej w Żydowie. W związku z tym, że elektrownia w Żydowie świadczy usługi na rzecz PSE-Operator, inwestycja, szacowana na ponad 200 mln zł, w istotny sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa całego Krajowego Systemu Energetycznego, a w szczególności północnej Polski.

Kontakt

Beata Ostrowska
Biuro Prasowe Grupy Energa
Energa SA

Dane kontaktowe ???mail??? beata.ostrowska@energa.pl

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem