Konsorcjum buduje elektrociepłownię - ENERGA inwestuje w moce wytwórcze

Należy do:

Grupa ENERGA, Grupa LOTOS oraz PGNiG, partnerzy utworzonego konsorcjum, podpisali umowę w sprawie opracowania studium wykonalności, budowy i eksploatacji nowoczesnej elektrociepłowni na paliwo gazowe o mocy elektrycznej 200 MW. Szacowane nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 800 mln zł. Uruchomienie elektrociepłowni planowane jest na jesień 2013 r.

Zgodnie z zapisami porozumienia ENERGA będzie organizatorem budowy elektrociepłowni i większościowym udziałowcem powołanej w tym celu spółki celowej, PGNiG dostarczy surowiec, natomiast głównym klientem nowego zakładu będzie Grupa LOTOS. W ten sposób elektrociepłownia zapewni energię elektryczną i parę technologiczną dla rozbudowanej rafinerii, po zakończeniu realizacji Programu 10+.

Nowoczesna elektrociepłownia przyczyni się ponadto do zbilansowania potrzeb energetycznych Pomorza oraz poprawy stanu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Będzie to druga pod względem wielkości mocy elektrycznej elektrociepłownia gazowa w Polsce. Ilość ciepła wyprodukowanego w ciągu roku przekroczy 5 mln GJ, a energii elektrycznej 1,5 mln MWh. Oznacza to, że na rynek energii elektrycznej trafi dodatkowo 1,05 mln MWh (już po odliczeniu zużycia przez Grupę LOTOS). Energią tą można zasilić aż 330 tysięcy gospodarstw domowych.

Roczne zużycie gazu potrzebnego do wyprodukowania takiej ilość energii szacowane jest na ok. 370 mln Nm3. Przewidywane rozwiązania technologiczne będą charakteryzowały się niskimi wskaźnikami wpływu na środowisko, co jest zgodne z pakietem klimatyczno-energetycznym Unii Europejskiej.

Ze względu na dużą czystość paliwa gazowego takie zanieczyszczenia, jak tlenki siarki oraz pyły praktycznie nie będą występowały. Natomiast emisja CO2 dla tego obiektu będzie o 40 procent mniejsza w porównaniu do jednostki węglowej o takiej samej mocy i skali produkcji.

- Inwestycja ta otwiera nam możliwość realizacji kolejnych programów rozwojowych gdańskiej rafinerii - podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. - Powstałe konsorcjum to kolejny krok w niezwykle ważnej dla regionu i firm sektora energetycznego współpracy, której pierwszym efektem będzie planowana budowa elektrociepłowni.

- Budowa nowych źródeł wytwarzania energii jest realizacją naszej strategii rozwoju. W przypadku tej inwestycji ważny jest fakt, że pojawi się ona w miejscu największego deficytu mocy, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Pomorza, tym bardziej, że planujemy kolejne tego typu przedsięwzięcia - ocenia Mirosław Bieliński, prezes ENERGA SA.

- Wzrost sprzedaży gazu, a także poszerzenie pola działania spółki o projekty elektroenergetyczne to ważne punkty naszej strategii. Realizując ten projekt zyskujemy długoterminowego odbiorcę gazu, co jest ważne w kontekście rozwoju rynku gazu na północy kraju, zwłaszcza w związku z budową terminalu LNG w Świnoujściu - mówi Michał Szubski, prezes Zarządu PGNiG SA.

Po podpisaniu listu intencyjnego jesienią 2008 r., spółki przez ostatnie 6 miesięcy zbadały możliwości współpracy dotyczących zabezpieczenia zwiększonych potrzeb energetycznych rafinerii Grupy LOTOS SA w Gdańsku, po realizacji Programu 10+. W celu realizacji ww. zadań powołany został zespół roboczy, którego celem było wstępne rozpoznanie technicznych i biznesowych możliwości realizacji przedsięwzięcia.

Po przeprowadzeniu wstępnej analizy wykonalności projektu koncerny wspólnie zdecydowały, iż inwestycja przeprowadzona zostanie na zasadzie project finance, bez obciążania bilansu uczestników konsorcjum. Oznacza to, że ok. 75% wartości inwestycji zostanie sfinansowane z kredytów zabezpieczonych długoletnimi umowami, gwarantującymi - na odpowiednich dla określonego rodzaju zabezpieczenia warunkach - dostawy gazu (PGNiG), odbiór ciepła i energii elektrycznej (LOTOS) oraz odbiór energii elektrycznej (ENERGA).

Firmy ustaliły również, że w celu realizacji projektu nastąpi powołanie spółki kapitałowej specjalnego przeznaczenia, która będzie bezpośrednio odpowiedzialna za realizację procesu budowy elektrociepłowni. W spółce tej udziały obejmą: Grupa ENERGA 60%, Grupa LOTOS 20%, PGNiG 20%.

Podpisany harmonogram zakłada następujące etapy realizacji projektu: opracowanie studium wykonalności projektu - koniec 2009, utworzenie spółki - początek 2010, opracowanie dokumentacji i specyfikacji przetargowych - jesień 2010, wyłonienie wykonawcy obiektu pod klucz (EPC) - wiosna 2011, uruchomienie działalności Elektrociepłowni - jesień 2013.

Wspólny projekt energetyczny w Gdańsku jest zgodny zarówno z Programem inwestycyjnym 10+ Grupy LOTOS, jak i strategią rozwoju Grupy ENERGA, która zakłada inwestycje rzędu 20 mld zł, w tym w nowe źródła wytwarzania energii elektrycznej.

W ramach realizowanego w gdańskiej rafinerii Programu 10+ powstaje szereg nowych i zaawansowanych technologicznie instalacji, które pozwolą przede wszystkim na zwiększenie zdolności przerobowych ropy naftowej o 75%, z poziomu 6 mln ton do 10,5 mln ton rocznie. Przy rozbudowie gdańskiej rafinerii już teraz stosowane są najbardziej zaawansowane technologie, zapewniające wysoki poziom odsiarczania produktów ropopochodnych oraz minimalizujące wpływ na środowisko. Program 10+ realizowany jest we współpracy z renomowanymi firmami, takimi jak m.in. Shell, Technip, Uhde, Fluor czy Lurgi, co gwarantuje Grupie LOTOS uzyskanie wytyczonych celów związanych ze stabilną produkcją paliw i innych produktów naftowych spełniających surowe wymogi UE. Pierwsze instalacje wybudowane w ramach "Programu 10+" zostaną uruchomione już późną wiosną tego roku.

Zgodnie z nową strategią, w najbliższych latach Grupa ENERGA zamierza wydać ok. 20 mld zł, głównie na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo energetyczne. Plany inwestycyjne zakładają budowę zarówno konwencjonalnych, opartych na węglu elektrowni, jak i mniejszych źródeł wytwarzania, w tym gazowych.  Grupa ENERGA zamierza inwestować również w innowacyjną energetykę rozproszoną, odnawialno-gazową, czyli elektrownie biogazowe, elektrownie opalane biomasą, farmy wiatrowe oraz lokalne elektrownie wodne. Inwestycje te będzie realizować samodzielnie lub z udziałem partnerów zewnętrznych.

Kontakt

Beata Ostrowska
Biuro Prasowe Grupy Energa
Energa SA

Dane kontaktowe ???mail??? beata.ostrowska@energa.pl

Marcin Zachowicz
rzecznik prasowy Grupy LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A

Dane kontaktowe Telefon stacjonarny 058 308 75 70, 0505 050 454 ???mail??? marcin.zachowicz@grupalotos.pl

Joanna Zakrzewska
rzecznik prasowy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Dane kontaktowe Telefon stacjonarny (22) 691 79 30 Komórka +48667951263 ???mail??? rzecznik@pgnig.pl

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem