Komunikat prasowywersja do druku

Prąd można już kupić w sklepie

30.01.2009|ENERGA-Obrót

Informacja starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj.

Aktualne dane dotyczące Grupy Energa można znaleźć także na stronie www.grupa.energa.pl

Klienci ENERGI korzystający z liczników przedpłatowych mogą już zakupić porcję energii w sieci VIA - Moje Doładowania na terenie całej Polski. To ponad tysiąc nowych punktów sprzedaży na terenie działania Grupy ENERGA. Każdy klient otrzymał lub w najbliższym czasie otrzyma pocztą specjalną kartę umożliwiającą mu zakup energii w tych punktach.

Doładowania są dostępne m.in. w wybranych sklepach sieci Lewiatan, Społem, Intermarche, E.Leclerc i Sieci 34, a od lutego będą - we wszystkich sklepach Polomarket, Bomi i Rast. Sieć Via przy zakupie energii będzie pobierać standardową prowizję (2,99zł).

Informację o najbliżej położonym punkcie sprzedaży od miejsca zamieszkania nasi klienci mogą uzyskać na specjalnie dla tego celu stworzonej interaktywnej mapce http://www.energa-24.pl/gdzie_kupic_mapa lub w infolinii 0 801 ENERGA.

Obecnie z zakupów energii w sieci VIA mogą już korzystać klienci z czterech Oddziałów: Gdańsk, Kalisz, Słupsk i Toruń. Stanowią oni jednak blisko 90% klientów ENERGI posiadających liczniki przedpłatowe.

W pozostałych Oddziałach na ukończeniu są już testy komunikacji między terminalami sieci VIA a syste­mami informatycznymi ENERGI. Najpóźniej od połowy lutego ze sprzedaży w punktach sieci VIA Moje Doładowania będą mogli korzystać wszyscy klienci Energi posiadający liczniki przedpłatowe.

Wprowadzenie nowego kanału sprzedaży wymagało dokonania unifikacji sposobu identyfikacji klienta oraz wprowadzenia nowych funkcjo­nalności w systemach informa­ty­cznych. Dzięki temu klienci ENERGI korzy­stając z jednej nowej karty mogą doko­nywać zakupu energii zarówno w energo­matach, jak i punktach sieci VIA, a niebawem także przez Iiternet.

Nowe punkty sprzedaży pozwolą klientom zaoszczędzić czas, jak i koszty związane z dojazdem do biur obsługi klienta czy znajdujących się przy nich energomatów.

Beata Ostrowska
Beata Ostrowska
rzecznik prasowy Grupy ENERGA
Reja 29
80-870 Gdańsk
http://www.energa.pl
mobile: +48 603 649 057

Popularne tagi