Biogazownia w każdej gminie

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Grupa ENERGA rozpoczyna realizację programu Bezpieczna Energetycznie Gmina - Energa BIOGAZ. W północnej i środkowej Polsce powstanie nawet kilkaset biogazowni. Lokalne źródła wytwarzania wykorzystywać będą odpady rolne oraz uprawy energetyczne: kukurydzę i buraki.

Program budowy biogazowni jest elementem ogłoszonej niedawno strategii rozwoju Grupy ENERGA. Zakłada ona m.in. inwestycje w innowacyjną energetykę rozproszoną, odnawialno-gazową. Jest to również forma realizacji zaleceń zawartych w rządowym programie "Innowacyjna Energetyka. Rolnictwo Energetyczne". Rozproszona energetyka rolna sprzyjać będzie spełnieniu ekologicznych wymagań Unii Europejskiej.

Opracowany przez Radę Naukowo-Techniczną Grupy ENERGA pod przewodnictwem prof. Jana Popczyka projekt Bezpieczna Energetycznie Gmina - Energa BIOGAZ zakłada, że w oparciu o sieć Rejonów Energetycznych i Posterunków Energetycznych na terenie działania spółki ENERGA-Operator prawie w każdej rolniczej gminie powstanie biogazownia. Będą one wykorzystywać biomasę odpadową w produkcji rolnej oraz jednoroczne uprawy energetyczne, głównie kukurydzę zieloną i buraki pastewne, zgazowywane biologicznie.

- Program pozwoli Grupie ENERGA odpowiedzieć na dwa podstawowe sygnały - deficyt mocy wytwórczych i świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, a gminom zapewni większe bezpieczeństwo energetyczne - mówi Mirosław Bieliński, prezes ENERGA SA. - Miejscowościom, w których powstaną biogazownie, projekt umożliwi rozwój infrastruktury, powstanie nowych miejsc pracy oraz rynku zbytu dla lokalnej produkcji rolnej.

Rozwój rozproszonych źródeł energii odbywać się będzie we współpracy z gminami. Lokalni inwestorzy będą mogli uczestniczyć w finansowaniu budowy biogazowni. Grupa ENERGA planuje pełnić rolę centrum kompetencji udostępniającego wiedzę technologiczną oraz podmiotu organizującego strukturę finansowania. Program, który ma służyć przede wszystkim społecznościom lokalnym, zakłada indywidualizację projektów inwestycyjnych, dopasowanie ich do lokalnych uwarunkowań w gminach oraz do oczekiwań inwestorów.

ENERGA rozpocznie wkrótce szeroką akcję informacyjną skierowaną głównie do samorządów gminnych (seminaria, szkolenia, uruchomienie specjalnej platformy internetowej).

Rezultatem realizacji programu będzie stworzenie dwóch filarów bezpieczeństwa energetycznego każdej gminy rolniczej: jednego w postaci lokalnego źródła wytwórczego oraz drugiego w postaci zasilania z sieci dystrybucyjnej ENERGI. Ze względu na związek z bezpieczeństwem energetycznym w realizację programu włączy się ENERGA-Operator, który przyłączy biogazownie do sieci.

- Poprzez przystąpienie do projektu ENERGA-Operator poprawi warunki pracy sieci dystrybucyjnej, co pozytywnie wpłynie na jakość energii dostarczanej klientom. Rozproszone źródła wytwórcze nie tylko zwiększą podaż energii na obszarze działania ENERGI-Operatora, ale pozwolą zmniejszyć straty sieciowe, poprawić pewność zasilania, i co nie mniej ważne - przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń - ocenia prof. Jan Popczyk.

Inna zaletą rozproszonych, odnawialno-gazowych źródeł energii jest ich stosunkowo krótki termin realizacji. Pierwsze biogazownie powstaną już w 2010 roku. - To czas, kiedy Polsce będzie bardzo dokuczał deficyt mocy - zużycie energii będzie rosło, a nie powstaną jeszcze, poza Bełchatowem i Łagiszą, nowe elektrownie węglowe. Energetyka rozproszona wydaje się więc być doskonałym sposobem na złagodzenie kryzysu energetycznego. ENERGA ma nie tylko wiedzę i kapitał, ale przede wszystkim infrastrukturę niezbędną do zrealizowania tego typu programu - dodaje prof. Popczyk.

Budowa biogazowi byłaby finansowana ze środków własnych Grupy ENERGA, strukturalnych funduszy unijnych (programów operacyjnych i regionalnych), polskich środków pomocowych, m.in. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z kredytów bankowych oraz przez inwestorów finansowych i niezależnych inwestorów branżowych.

***

Bezpieczna Energetycznie Gmina - Energa BIOGAZ to po ogłoszonym w ostatnich tygodniach projekcie budowy nowoczesnej elektrowni gazowej w Gdańsku, kolejny element realizacji Strategii Rozwoju Grupy ENERGA na lata 2009-2015. Zakłada on inwestycje na poziomie ok. 20 mld zł, głównie w przedsięwzięcia poprawiające bezpieczeństwo energetyczne i podnoszące standardy obsługi klienta.

Strategia Grupy ENERGA opiera się na pięciu filarach:

  • osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej w sprzedaży energii elektrycznej
  • wzrost rentowności i rozwój sieci dystrybucyjnej
  • inwestycje w rozproszone - w szczególności odnawialne - źródła energii elektrycznej
  • rozwój energetyki węglowej poprzez udział kapitałowy partnerów strategicznych
  • model, w którym odbiorca energii może być także dostawcą energii odnawialnej.

***

Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk jest długoletnim pracownikiem Politechniki Śląskiej i znanym w środowisku orędownikiem energetyki rozproszonej. Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN oraz Sekcji Systemu Elektroenergetycznego Komitetu Elektrotechniki PAN. Współtwórca reformy polskiej elektroenergetyki, profesor na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. W latach 1990-1995 prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, w latach 1994-1995 przewodniczący CENTREL. Współtworzył i realizował koncepcję odłączenia polskiego systemu elektroenergetycznego od systemu POKÓJ (ZSRR i kraje Europy Środkowej) i połączenia z systemem zachodnioeuropejskim (UCPTE/UCTE). Od 1998 do 2000 roku doradca wicepremiera Leszka Balcerowicza ds. reform w kompleksie paliwowo-energetycznym. W okresie od 1995 roku współtworzył i współzarządzał kolejno czterema małymi, innowacyjnymi przedsiębiorstwami (ostatnim jest eGmina Infrastruktura Energetyka).

***

Grupa ENERGA jest jedną czterech polskich grup energetycznych. Głównymi obszarami jej działalności jest wytwarzanie, obrót, dystrybucja i przesył energii elektrycznej. Obsługuje 2,5 mln klientów indywidualnych oraz ponad 300 tys. firm, co daje jej ok. 16-procentowy udział w rynku sprzedaży. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego obejmującym swoim zasięgiem obszar o powierzchni 75 tys. km kw. Aktualnie spółka łącznie eksploatuje ponad 162 tys. km linii energetycznych. W Grupie ENERGA produkowanych jest łącznie ponad 4 mln MWh rocznie. Dzięki aż 45 elektrowniom wodnym, z 30-procentowym udziałem w rynku, Grupa ENERGA jest krajowym liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Kontakt

Bożena Dubicka
Główny specjalista ds. Komunikacji
ENERGA SA

Dane kontaktowe ???mail??? bozena.dubicka@energa.pl

Beata Ostrowska
Biuro Prasowe Grupy Energa
Energa SA

Dane kontaktowe ???mail??? beata.ostrowska@energa.pl

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem