Więcej energii dla Pomorza

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Grupy LOTOS i ENERGA oraz PGNiG podpisały list intencyjny w sprawie budowy nowoczesnej elektrowni gazowej w Gdańsku. Nowa inwestycja pracować będzie głównie na potrzeby rafinerii.  Energia elektryczna i ciepło trafiać będą również do innych odbiorców z Pomorza.

Wspólny projekt energetyczny w Gdańsku jest zgodny zarówno z Programem inwestycyjnym 10+ Grupy LOTOS, jak i ogłoszoną właśnie strategią rozwoju Grupy ENERGA, która zakłada inwestycje rzędu 20 mld zł, w tym w nowe źródła wytwarzania energii elektrycznej.

Zgodnie z zapisami porozumienia ENERGA będzie organizatorem budowy elektrociepłowni, PGNiG dostarczy dla niej surowiec, natomiast głównym klientem nowego zakładu będzie Grupa LOTOS. Elektrociepłownia zapewni energię elektryczną i parę technologiczną rozbudowanej  rafinerii, po zakończeniu realizacji Programu 10+.

Nowoczesna elektrociepłownia przyczyni się do zbilansowania potrzeb energetycznych Pomorza oraz poprawy stanu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Przewidywane rozwiązania technologiczne będą charakteryzowały się niskimi wskaźnikami wpływu na środowisko, także emisji CO2, co jest zgodne z pakietem klimatyczno-energetycznym Unii Europejskiej.   

- W trakcie realizacji Programu 10+ następuje wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz parę technologiczną. Będzie on jeszcze większy, po zakończeniu inwestycji w 2010 roku, jak również po realizacji kolejnych programów rozwojowych gdańskiej rafinerii - podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS SA - Stąd inicjatywa, dotycząca podjęcia niezwykle ważnej i długoterminowej współpracy z PGNiG i ENERGĄ, której pierwszym efektem będzie planowana budowa elektrociepłowni.

- Budowa nowych źródeł wytwarzania energii wpisuje się w strategię Grupy ENERGA oraz potrzeby energetyczne kraju. W przypadku planowanej elektrowni gazowej ważny jest fakt, że pojawi się ona w miejscu największego deficytu mocy, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Pomorza - ocenia Mirosław Bieliński, prezes ENERGA S.A. - Cieszy nas, że nasi partnerzy są tak samo zdeterminowani w dążeniu do tego celu, a ich udział w tym przedsięwzięciu daje gwarancje jego powodzenia. 

W ramach listu intencyjnego spółki zobowiązały się m.in. do zbadania możliwość współpracy w zakresie powiązania swoich aktywności z wykorzystaniem potencjałów ludzkich, organizacyjnych oraz kapitałowych dotyczących zabezpieczenia zwiększonych potrzeb energetycznych rafinerii Grupy LOTOS SA w Gdańsku, po realizacji Programu 10+. W celu realizacji ww. zadań powołany zostanie specjalny zespół roboczy, którego celem będzie wstępne rozpoznanie technicznych i biznesowych możliwości realizacji przedsięwzięcia. Po przeprowadzeniu wstępnej analizy wykonalności projektu koncerny wspólnie zdecydują w jakiej formie przeprowadzić inwestycję (możliwe powołanie spółki celowej, która będzie bezpośrednio odpowiedzialna za realizację procesu budowy elektrociepłowni).

W ramach realizowanego w gdańskiej rafinerii Programu 10+ powstaje szereg nowych i zaawansowanych technologicznie instalacji, które pozwolą przede wszystkim na zwiększenie zdolności przerobowych ropy naftowej o 75%, z poziomu 6 mln ton do 10,5 mln ton rocznie. Przy rozbudowie gdańskiej rafinerii już teraz stosowane są najbardziej zaawansowane technologie, zapewniające wysoki poziom odsiarczania produktów ropopochodnych oraz minimalizujące wpływ na środowisko. Program 10+ realizowany jest we współpracy z renomowanymi firmami, takimi jak m.in. Shell, Technip, Uhde, Fluor czy Lurgi, co gwarantuje Grupie LOTOS uzyskanie wytyczonych celów związanych ze stabilną produkcją paliw i innych produktów naftowych spełniających surowe wymogi UE. Pierwsze instalacje wybudowane w ramach "Programu 10+" zostaną uruchomione już w przyszłym roku.

Zgodnie z nową strategią, w najbliższych latach Grupa ENERGA zamierza wydać ok. 20 mld zł, głównie na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo energetyczne. Plany inwestycyjne zakładają budowę zarówno konwencjonalnych, opartych na węglu elektrowni, jak i mniejszych źródeł wytwarzania, w tym gazowych.  Grupa ENERGA zamierza inwestować również w innowacyjną energetykę rozproszoną, odnawialno-gazową, czyli elektrownie biogazowe, elektrownie opalane biomasą, farmy wiatrowe oraz lokalne elektrownie wodne. Inwestycje te będzie realizować samodzielnie lub z udziałem partnerów zewnętrznych.

Kontakt

Beata Ostrowska
Biuro Prasowe Grupy Energa
Energa SA

Dane kontaktowe ???mail??? beata.ostrowska@energa.pl

Marcin Zachowicz
rzecznik prasowy Grupy LOTOS S.A.
Grupa LOTOS S.A

Dane kontaktowe Telefon stacjonarny 058 308 75 70, 0505 050 454 ???mail??? marcin.zachowicz@grupalotos.pl

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem