Energa-Operator wdraża infrastrukturę teleinformatyczną rynku energii

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Energa-Operator SA wypracowała koncepcję działania na rynku energii jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i kompleksowo informatyzuje swoje procesy tworząc Platformę Obsługi Konkurencyjnego Rynku Energii. Jako drugi w Polsce operator zdecydował o zapewnieniu wsparcia informatycznego dla zakupu energii na pokrycie strat, jakie nieuchronnie powstają w sieci przy przesyłaniu energii. Wykonawcą systemu ELMS (Energy Losses Management System) oraz systemów całościowo wspierających procesy OSD jest WINUEL SA (Grupa Sygnity).

Energa-Operator na bazie dotychczasowych systemów informatycznych zdecydowała o centralizacji funkcji związanych z obsługą pomiarową sieci (NMS - Network Measurement System) oraz odbiorców (CMS - Customer Measurement System). Wdrożone zostaną również dodatkowe funkcjonalności wynikające z nowych obowiązków OSD: wsparcie procedury zmiany sprzedawcy oraz zarządzanie stratami sieciowymi. Ważnym elementem wdrożenia będzie uruchomienie komunikacji pomiędzy OSD a uczestnikami rynku energii za pomocą portalu internetowego. W ramach kontraktu zrealizowana będzie także niezbędna infrastruktura sprzętowa do rozbudowania istniejących rozwiązań i uruchomienia nowych.

Do końca roku - zarządzanie stratami

Ustawa Prawo Energetyczne nakłada na OSD obowiązek zakupu energii elektrycznej na pokrycie strat w sieci dystrybucyjnej. Do 1 stycznia 2009 roku każdy OSD musi wydzielić na Rynku Bilansującym Jednostkę Grafikową Bilansującą (JGBI), poprzez którą domykany będzie godzinowy bilans energii na poziomie sieci dystrybucyjnych. Do informatycznej obsługi JGBI służy system ELMS. Pierwsi w Polsce operatorzy, którzy zdecydowali o wdrożeniu systemu ELMS to Energa-Operator oraz ZEB Dystrybucja. ELMS wspomaga proces wyznaczania, planowania i kontraktowania zakupu energii potrzebnej na pokrycie technicznych i dystrybucyjnych strat energii w sieci elektroenergetycznej. System umożliwia wyznaczanie godzinowych wartości energii pobranej przez odbiorców nieopomiarowanych licznikami elektronicznymi oraz prognozowanie wolumenu energii na pokrycie strat w sieci dystrybucyjnej. Pozwala to w sposób efektywny zarządzać portfelem zakupowym OSD poprzez zwiększenie trafności planowanego zapotrzebowania na energię.

Rosnące ceny energii to popularność zmiany sprzedawcy

Energa-Operator przewidując rosnące zainteresowanie odbiorców zmianą sprzedawcy (w perspektywie wzrostu cen energii) wdraża system wspomagający realizację procedury zmiany sprzedawcy. Funkcje, jakie będą wspomagane przez CSS (Customer Switching System) to ewidencjonowanie Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego (URD), rejestracja zmian sprzedawcy energii przez URD, przekazywanie do Operatora Systemu Przesyłowego danych pomiarowych z Miejsc Bilansowania oraz udostępnianie danych pomiarowo-rozliczeniowych sprzedawcom energii i podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe za pomocą portalu internetowego.

Kolejne funkcjonalności wdrażane będą etapowo. Całość wdrożenia ma się zakończyć w grudniu 2008 roku. Dzięki pakietowi rozwiązań Energa-Operator będzie miał pełne wsparcie informatyczne wszystkich procesów biznesowych, które OSD musi realizować po 1 lipca 2007 r., by spełnić wymogi prawne wynikające z uwolnienia rynku energii oraz prawnego oddzielenia prowadzenia działalności dystrybucyjnej od pozostałych działalności.

Kontakt

Beata Ostrowska
Biuro Prasowe Grupy Energa
Energa SA

Dane kontaktowe ???mail??? beata.ostrowska@energa.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem