Komunikat prasowywersja do druku

Wejherowo: zasilanie przywrócone

19.11.2010|ENERGA-Operator

Informacja starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj.

Aktualne dane dotyczące Grupy Energa można znaleźć także na stronie www.grupa.energa.pl

Energetycy przywrócili już zasilanie u wszystkich klientów z obszaru Wejherowa.  

Dziś, w piątek, 19 listopada po godz. 15, awaria transformatora w Głównym Punkcie Zasilania pozbawiła  prądu część mieszkańców Wejherowa. Ekipy energetyczne niezwłocznie przystąpiły do zasilania miasta z innych kierunków, dzięki czemu w większości domów elektryczność pojawiła się ponownie po kilkudziesięciu minutach od wystąpienia przerwy. 

Transformator został ponownie uruchomiony o godz. 20.03.

 

 

Alina Geniusz-Siuchnińska
Alina Geniusz-Siuchnińska
rzecznik prasowy ENERGA-Operator SA
alina.geniusz@energa.pl
tel:+48 691 11 81 46
ENERGA-Operator SA
ul. Reja 29
80-870 Gdańsk
http://www.energa-operator.pl
mobile: +48 691 11 81 46
fax: +48 58 347 39 59
Lokalni rzecznicy prasowi ENERGA-OPERATOR SA

(kontakt dla mediów w sprawach lokalnej sieci dystrybucyjnej)

Popularne tagi