Grupa ENERGA

Energa SA i jej obligatariusze porozumieli się ws. zmiany zapisów dotyczących wyemitowanego długu

29.09.2016|Grupa ENERGA
Obligatariusze Energa SA na zamkniętym dzisiaj zgromadzeniu obligatariuszy zgodzili się na zmianę warunków emisji 7-letnich obligacji wyemitowanych przez spółkę w 2012 roku. Przyjęta została nowa definicja EBITDA, tj. ...więcej

Energa SA przejęła Elektrownię Ostrołęka SA pod bezpośredni nadzór

29.09.2016|Grupa ENERGA
Energa SA nabyła od spółki zależnej Energa Wytwarzanie SA wszystkie 210 100 000 akcji spółki Elektrownia Ostrołęka SA. Porozumienie, które zostało podpisane w środę, 28 września powoduje, że Energa SA stała się akcjonariuszem posiadającym 100 procent udziałów w spółce celowej,  utworzonej na potrzeby budowy bloku elektrowni Ostrołęka C.więcej
Krzysztof M. Załuski
Krzysztof M. Załuski
Dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa
Energa SA
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
Beata Ostrowska
Beata Ostrowska
Biuro Prasowe Grupy Energa
beata.ostrowska@energa.pl
+48 58 778 84 95
Jakub Dusza
Jakub Dusza
Biuro Prasowe Grupy Energa
jakub.dusza@energa.pl
+48 58 771 85 36

Związki zawodowe pozytywnie o dialogu społecznym z Zarządem Energa SA

29.09.2016|Grupa ENERGA
Podczas kolejnego posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej padły pozytywne słowa w kierunku przedstawicieli Energi. - Dialog społeczny w Grupie Energa poprawił się o 100 procent - powiedział Roman Rutkowski, współprzewodni...więcej

Energa rozpoczyna magazynowanie energii

28.09.2016|Grupa ENERGA
Pierwszy w Polsce magazyn energii o mocy 0.75 MW i 1,5 MWh pojemności został dzisiaj uruchomiony w okolicach Pucka na Pomorzu. W połączeniu z planowaną farmą fotowoltaiczną i  istniejącymi już źródłami wiatrowymi, biogazownią i odbiorcami, utworzy on tzw. lokalny obszar...więcej

Energa wprowadza nowy model biznesowy

27.09.2016|Grupa ENERGA
Zarząd Energa SA pracuje nad wprowadzeniem nowego modelu biznesowego. Uproszczona zostanie struktura Grupy. Wzmocniony będzie również jej nadzór właścicielski. Zmiany te zasadniczo poprawią zarządzanie Grupą i pozwolą sprawniej reagować na wyzwania rynkowe, stojące przed ...więcej

Popularne tagi