Komunikat prasowywersja do druku

Restrukturyzacja bez precedensu w Grupie Energa [MATERIAŁ FILMOWY]

21.01.2019|Grupa ENERGA

Zwiększenie efektywności zarządzania Grupą, redukcja liczby spółek oraz zmniejszenie kosztów administracyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu zatrudnienia – to główne efekty zakończonego projektu Wdrożenie Optymalnej Struktury w Grupie Energa. Pionierski projekt objął 6,5 tysiąca pracowników. W ciągu półtora roku liczba spółek została zredukowana z 44 do 22, co znacznie wpłynie na oszczędność kosztów Grupy.

Projekt WOS polegał m.in. na zmniejszeniu liczby podmiotów Grupy z 44 do 22 na rzecz synergii i pełnego wykorzystania kompetencji konsolidowanych spółek. W Linii Biznesowej Dystrybucja liczba spółek została zmniejszona z 13 do 2, w Linii Biznesowej Sprzedaż z 6 do 3, w Linii Biznesowej Wytwarzanie z 9 do 6, natomiast w Linii Biznesowej Usługi i Pozostałe liczba spółek z 15 zredukowana została do 10. Restrukturyzacja pozwoliła m.in. na skrócenie ścieżek decyzyjnych, płynniejsze zarządzanie budżetem inwestycyjnym, lepsze wykorzystanie kompetencji pracowników, a w dłuższej perspektywie – uzyskanie znacznych oszczędności.

Przez ostatnie 1,5 roku została wykonana gigantyczna praca, w dodatku praca niezwykle trudna, bo na żywym organizmie. Nie zapominajmy, że jesteśmy spółką kluczowego sektora, ważnego dla bezpieczeństwa państwa i każdy ruch w obszarze tej tkanki jest bardzo skomplikowany. To, że udało nam się dotrzeć do tego momentu i tak znacząco zmniejszyć liczbę spółek na pewno przyniesie niedługo efekty finansowe – zaznacza Alicja Barbara Klimiuk, p.o. prezesa zarządu Energi SA. 

Jak podkreśla Grzegorz Ksepko, wiceprezes Zarządu Energi SA wdrożenie projektu WOS to operacja bez precedensu.  – Największym sukcesem projektu jest jego realizacja w założonym terminie, własnymi siłami pracowników naszej Grupy, a także wsparcie społeczne, które towarzyszyło zmianom organizacyjnym. Wdrożenie optymalnej struktury Grupy Energa to bezprecedensowa operacja restrukturyzacji przeprowadzona w spółce Skarbu Państwa, przeprowadzona bez kosztów społecznych, ponieważ nie wiązała się z żadną redukcją zatrudnienia – dodaje wiceprezes Grzegorz Ksepko.

Połączenie spółek ma na celu dostosowanie modelu biznesowego i organizacyjnego Linii Biznesowych w Grupie Energa do przyszłych uwarunkowań. Nowa struktura umożliwi jeszcze sprawniejsze i bardziej efektywne działanie. Najtrudniejszym i najdłużej trwającym procesem była zmiana  struktury Grupy  w obszarze dystrybucji. Do spółki Energa-Operator dołączyło ponad 2300 pracowników, przejętych ze spółek – Energa-Operator Techniczna Obsługa Odbiorców i sześciu spółek eksploatacyjnych z Płocka, Torunia, Gdańska, Kalisza, Elbląga i Słupska. 30 kwietnia 2018 r. cztery spółki Linii Biznesowej Dystrybucja  łącząc się  utworzyły spółkę o nazwie Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne z centralą w Słupsku i czterema oddziałami. 15 października 2018 r.  w Elblągu otwarto kolejny oddział spółki Energi-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne.

Projekt WOS udało się przeprowadzić bez niepokojów społecznych, z troską o pracowników. W wyniku tych zmian żaden z nich nie stracił pracy. Obecnie lepiej wykorzystujemy ich kompetencje, w dużej mierze zostały wyeliminowane zdublowane procesy, realizowane w różnych spółkach Grupy – podkreśla Lucjan Brudzyński pełnomocnik Zarządu Energi SA ds. wdrożenia optymalnej struktury Grupy Energa – Przed nami okres stabilizacji i monitorowania efektów z wdrożenia nowej struktury – dodaje.

Zmiany w strukturze Grupy Energa w ramach WOS:

 • Linia Dystrybucji
  – było 13 spółek – są 2 – Energa Operator i Energa Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne.
 • Linia Sprzedaży
  – było 6 spółek – są 3 – Energa Obrót, Energa Oświetlenie oraz Energa Slovakia
 • Linia Wytwarzania
  – było 9 spółek – jest 6 – Energa Wytwarzanie, Energa Elektrownie Ostrołęka, Energa Ciepło Ostrołęka, Energa Serwis, Energa Kogeneracja, Energa Ciepło Kaliskie.
 • Linia Usługi i pozostałe
  – było 15 spółek – jest  10 - Energa Informatyka i Technologie, Energa Centrum Usług Wspólnych, Energa Invest, Enspirion, Energa Logistyka, Energa Ochrona, Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya, Energa Finance, ENSA PGK 8, EOB PGK1.

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Popularne tagi