Komunikat prasowywersja do druku

ENERGA-OBRÓT nową stroną umowy z odbiorcą - zmiana numerów kont bankowych dla wpłat

26.07.2007|ENERGA-Operator

Informacja starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj.

Aktualne dane dotyczące Grupy Energa można znaleźć także na stronie www.grupa.energa.pl

Zgodnie z obowiązującym prawem (Prawo energetyczne) z dniem 1 lipca 2007 roku, Koncern Energetyczny ENERGA SA dokonał rozdziału działalności związanej z obrotem energią elektryczną od działalności związanej z dystrybucją. W efekcie tych działań Koncern wydzielił spółkę ENERGA-OBRÓT SA, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mikołaja Reja 29, która od 1 lipca 2007 roku jest stroną umów kompleksowych: na sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej.

W wyniku opisanych wyżej zmian organizacyjnych, Koncern Energetyczny ENERGA SA wystawił swoim klientom  fakturę rozliczeniową na dzień 30.06.2007r. (na podstawie szacunkowego zużycia energii elektrycznej, o ile nie dysponowaliśmy rzeczywistym odczytem na ten dzień).

Ewentualne nadpłaty powstałe w wyniku rozliczeń na dn. 30.06.2007 r. zaksięgowane zostaną na poczet przyszłych należności. Na pisemny wniosek wpłaty te mogą być zwrócone na Państwa rachunek bankowy.

Jeżeli jakiekolwiek blankiety wystawione przez Koncern Energetyczny ENERGA SA z terminami płatności po 01.07.2007 roku, zostały już przez Klientów opłacone, dokonane wpłaty będą rozliczone na poczet należności Klienta z tytułu umowy kompleksowej.

W związku z faktem, że stroną aktualnie obowiązującej umowy z Państwem stał się nowy podmiot, nastąpiły zmiany numerów kont bankowych dla wpłat.

Faktury wystawione po dniu 1 lipca 2007 przez spółkę ENERGA-OBRÓT SA należy regulować już na nowe konta.

W przypadku faktur wystawionych przed dniem 1 lipca 2007 r. (oraz innych należności dotyczących tego okresu, np. odsetek) wpłat należy dokonywać na dotychczasowe numery kont.


Właściwy nr konta podawany jest każdorazowo na fakturze.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia Klienci mogą Państwo uzyskać w każdej placówce Biur Obsługi Klienta. ENERGA przeprasza Klientów za ewentualne utrudnienia.

Lokalni rzecznicy prasowi ENERGA-OPERATOR SA

(kontakt dla mediów w sprawach lokalnej sieci dystrybucyjnej)

Kontakt do rzecznika Grupy Energa

Popularne tagi