Komunikat prasowywersja do druku

e-Bok - nowoczesna usługa dla klientów ENERGI

30.11.2004|ENERGA-Operator

Informacja starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj.

Aktualne dane dotyczące Grupy Energa można znaleźć także na stronie www.grupa.energa.pl

1 grudnia 2004 ENERGA uruchamia Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-Bok). Ponad 600.000 klientów spółki przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu może uzyskać informację m.in. nt. stanu swojego rachunku i wielkości zużycia energii. e-Bok dostępny jest poprzez stronę http://www.ebok.energa.pl.

e-Bok jest platformą internetową, która ma na celu ułatwienie i usprawnienie kontaktu z ENERGĄ. Rozwiązanie to pozwala na bieżący podgląd konta klienta w systemie bilingowym.

e-Bok umożliwia m.in.:

Lokalni rzecznicy prasowi ENERGA-OPERATOR SA

(kontakt dla mediów w sprawach lokalnej sieci dystrybucyjnej)

Kontakt do rzecznika Grupy Energa

Popularne tagi