Komunikat prasowywersja do druku

RBOK-i ENERGI w poniedziałki i czwartki otwarte do 16.30

29.06.2004|ENERGA-Operator

Informacja starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj.

Aktualne dane dotyczące Grupy Energa można znaleźć także na stronie www.grupa.energa.pl

ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna S.A. informuje o zmianie godzin otwarcia rejonowych biur obsługi klienta. Od 1 lipca br. w poniedziałki i czwartki RBOK-i ENERGI będą otwarte w godz. 9.30-16.30, we wtorki, środy i piątki w godz. 7.30-14.30.

Dotychczasowe godziny otwarcia rejonowych biur obsługi klienta ENERGI były różne w różnych miejscowościach. Od 1 lipca br. wszystkie RBOK-i otwarte będą:
- w poniedziałki i czwartki w godz. 9.30-16.30
- we wtorki, środy i piątki w godz. 7.30-14.30

W Rejonowym Biurze Obsługi Klienta ENERGI klient może:
- uzyskać informacje i wyjaśnienia dotyczące systemu rozliczeń, bieżącego salda rachunku, zagadnień taryfowych, prawnych i technicznych oraz aktualnych cen energii elektrycznej
- zawrzeć umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych
- uzyskać informacje o procedurze przyłączenia do sieci
- złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci
- złożyć reklamację dotyczącą działania układów pomiarowych
- złożyć reklamację dotyczącą rachunku za energię elektryczną
- złożyć wniosek o zmianę mocy umownej

W kasach rejonowych biur obsługi klienta mogą być regulowane należności za energię elektryczną, bez opłaty prowizyjnej. Kasy czynne są w godzinach pracy rejonowych biur obsługi klienta.

Adresy i numery telefonów RBOK-ów ENERGI:
- Gdańsk - ul. Towarowa 38, tel. 3473 441 do 446
- Gdańsk Przymorze - ul. Piastowska 84, tel. 3473 495, 558 46 00
- Gdynia - ul. Morska 118 C, tel. 620 30 01, 620 48 10
- Sopot - ul. Grottgera 7, tel. 551 32 71
- Tczew - ul. Nowa 5, tel. 531 22 77
- Pruszcz Gdański - ul. Polskich Kolejarzy 4, tel. 682 29 51
- Kartuzy - ul. 3-go Maja 9, tel. 681 21 44, 681 21 45, 684 05 41, 684 05 43
- Kościerzyna - ul. Dworcowa 23, tel. 686 36 42 wew. 39 lub 40,
- Starogard Gdański - ul. Pelplińska 24, tel. 562 34 41 do 43, wew. 254, 256, 561 47 45
- Wejherowo - ul. Przemysłowa 18, tel. 672 13 87
- Puck - ul. Wejherowska 46, tel. 673 20 81

Godziny otwarcia rejonowych biur obsługi klienta, dane teleadresowe centrali i zakładów terenowych, komunikaty o planowanych wyłączeniach oraz informacje o ogłaszanych przetargach i ofertach pracy można znaleźć w internetowym serwisie ENERGI pod adresem: http://www.energa.pl.

*****

ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna SA (http://www.energa.pl) - dystrybutor energii elektrycznej na terenie byłego województwa gdańskiego, obsługuje ponad 600 tys. klientów, a ich liczba wzrasta każdego roku o ok. 10 tys. Spółka została wyznaczona przez ministra skarbu państwa do przejęcia majątku spółek wchodzących w skład tzw. Grupy G-8 (ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna SA, Zakład Energetyczny Koszalin SA, Zakład Energetyczny Słupsk SA, Energetyka Kaliska SA, Zakład Energetyczny Płock SA, Zakład Energetyczny Toruń SA, Elbląskie Zakłady Energetyczne SA, Zakład Energetyczny SA w Olsztynie).
ENERGA to najcenniejsza polska spółka dystrybucyjna i trzecia co do wartości firma z woj. gdańskiego, wyceniana na 2.249.000.000 zł (wg raportu firmy konsultingowa A.T.Kearney "100 najcenniejszych firm w Polsce" - Newsweek 17/04). Spółka zaliczana jest do największych przedsiębiorstw w Polsce Północnej pod względem obrotów, zatrudnienia i rozmiarów działalności (Dziennik Bałtycki TOP 100, 21.06.2004 r.).
Firma w ubiegłym roku obrotowym (X 2002 - IX 2003) wypracowała zysk netto 5.755.512,59 zł, przeznaczyła w tym okresie na działalność inwestycyjną blisko 74 000 000 zł. ENERGA jest spółką prawa handlowego, powstała w 1993 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakład Energetyczny Gdańsk w Gdańsku. Założycielem i jedynym akcjonariuszem spółki jest do dzisiaj skarb państwa.
ENERGA jest rozproszonym terytorialnie przedsiębiorstwem wielozakładowym. Firma zatrudnia około 1500 osób, jej głównym przedmiotem działalności jest dystrybucja, przesyłanie i obrót energią elektryczną. Obszar sieciowy obejmuje powierzchnię 7 394 km2. Sieć rozdzielcza, której operatorem jest ENERGA, to 21 720 km napowietrznych i kablowych linii energetycznych.

Lokalni rzecznicy prasowi ENERGA-OPERATOR SA

(kontakt dla mediów w sprawach lokalnej sieci dystrybucyjnej)

Kontakt do rzecznika Grupy Energa

Popularne tagi