Grupa ENERGA
2019-12-02

Grupa Energa bierze udział w międzynarodowym projekcie SPS i BESS

Grupa Energa może pochwalić się udziałem w innowacyjnym polsko-japońskim projekcie. Jego pierwszy etap to wdrożenie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne nowatorskiego rozwiązania, jakim jest system SPS. Automatycznie eliminuje on przeciążenia na elementach sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej 110 kV. Kolejnym krokiem będzie uruchomienie hybrydowego magazynu energii elektrycznej (BESS) w Bystrej k. Pruszcza Gdańskiego. W projekcie, oprócz PSE, Energi Operatora i Energi OZE, biorą udział także Hitachi oraz Hitachi Chemical. 

System SPS obejmuje północny obszar Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Do głównych jego funkcjonalności należą:

Wdrożenie SPS to pierwszy etap projektu prowadzonego wspólnie z japońskimi spółkami. Równolegle trwa budowa hybrydowego magazynu energii elektrycznej (BESS), przyłączonego do wewnętrznej sieci farmy wiatrowej Bystra, należącej do spółki ENERGA OZE. Magazyn ten będzie docelowo współpracował z systemem SPS, poszerzając listę funkcjonalności o:

– Światowa energetyka stoi u progu rewolucji. Wszystkich, w tym Polskę, czeka kolosalna transformacja energetyczna ku „czystej energii”. To ogromne wyzwanie. Grupa Energa prężnie rozwija obszar OZE. Od kilku lat jesteśmy liderem udziału zielonej energii we własnym miksie energetycznym. Aby sprostać założeniom transformacji, potrzebne są nowatorskie rozwiązania i kolejne inwestycje. To właśnie do nich zaliczyć można system SPS czy hybrydowy magazyn energii elektrycznej, którego budowa rozpoczęła się już na terenie farmy wiatrowej w Bystrej –  mówi kierujący Grupą Energa Grzegorz Ksepko. 

 Kwestie zarządzania pracą odnawialnych źródeł energii, których dotyczy projekt, będą coraz bardziej istotne dla zapewnienia stabilnego i wydajnego działania systemu energetycznego. Projekt ma wyjątkowe znaczenie również dlatego, że pozwoli wypracować nowe mechanizmy współpracy między OSD i OSP, a także sprawdzić ich działanie w praktyce – powiedziała Alicja Barbara Klimiuk, prezes Energi Operatora.

W dobie intensywnego rozwoju odnawialnych źródeł wytwórczych, kwestia wdrożenia technologii magazynowania energii jest niewątpliwie zadaniem koniecznym do wykonania. Budowany przez nas największy polski magazyn energii w Bystrej oraz dalszy rozwój tej technologii jest bardzo ważnym krokiem w zapewnieniu stabilizacji krajowego systemu elektroenergetycznego. Wytwarzanie energii z OZE z zastosowaniem magazynów energii stanie się bardziej efektywne i mniej zależne od zmiennych warunków pogodowych, co jest szczególnie zauważalne w przypadku farm wiatrowych powiedział Piotr Meler, prezes Energi OZE.

– Projekt SPS i BESS to nie tylko wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które pomogą naszej branży zmierzyć się z nadchodzącymi wyzwaniami. To także bardzo cenne doświadczenie, jakim jest kooperacja polsko – japońska na tym polu. Niesie ona ze sobą wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Pragnę podziękować wszystkim partnerom za współpracę i zaangażowanie – dodaje prezes Grzegorz Ksepko.

Do października 2020 r. będzie trwał roczny okres monitorowania poprawności działania systemu SPS. Analizowana będzie również jego współpraca z magazynem energii, gdy urządzenie zostanie oddane do użytku. Dodatkowo uczestnicy projektu sprawdzą efektywność i funkcjonalność wykorzystania magazynu energii jako rozwiązania, które może zostać zastosowane w niedalekiej przyszłości na szerszą skalę.

Umowa pomiędzy polskimi oraz japońskimi spółkami na realizację projektu była możliwa dzięki porozumieniu zawartemu w marcu 2017 roku przez polskie Ministerstwo Energii i japońską organizację rządową NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization), która w znaczącym stopniu finansuje realizację projektu.

O uczestnikach projektu:

                        ***


Dodatkowe informacje: