Komunikat prasowywersja do druku

e-Bok - nowoczesna usługa dla klientów ENERGI

30.11.2004|ENERGA-Operator

Informacja starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj.

Aktualne dane dotyczące Grupy Energa można znaleźć także na stronie www.grupa.energa.pl

1 grudnia 2004 ENERGA uruchamia Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-Bok). Ponad 600.000 klientów spółki przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu może uzyskać informację m.in. nt. stanu swojego rachunku i wielkości zużycia energii. e-Bok dostępny jest poprzez stronę http://www.ebok.energa.pl.

e-Bok jest platformą internetową, która ma na celu ułatwienie i usprawnienie kontaktu z ENERGĄ. Rozwiązanie to pozwala na bieżący podgląd konta klienta w systemie bilingowym.

e-Bok umożliwia m.in.:

  • sprawdzanie stanu rachunku
  • podgląd zużycia energii
  • szacowanie kosztów pobranej energii elektrycznej w poszczególnych taryfach, kosztów ogrzewania elektrycznego oraz zużycia energii dla urządzeń elektrycznych
  • otrzymywanie wybranych informacji z ENERGI za pomocą e-maila lub SMS’a.
  • kontakt z ENERGĄ za pomocą poczty elektronicznej.

Klient posiadający dostęp do Internetu nie musi już kontaktować się z Rejonowym Biurem Obsługi Klientów, aby otrzymać powyższe informacje, może uzyskać je w dowolnym czasie, z domu lub kawiarenki internetowej, logując się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta poprzez stronę http://www.ebok.energa.pl.


*****

ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna SA (http://www.energa.pl) - dystrybutor energii elektrycznej na terenie byłego woj. gdańskiego, obsługuje ponad 600 tys. klientów, a ich liczba wzrasta każdego roku o ok. 10 tys. Spółka została wyznaczona przez ministra skarbu państwa do przejęcia majątku spółek wchodzących w skład tzw. Grupy G-8 (ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna SA, Zakład Energetyczny Koszalin SA, Zakład Energetyczny Słupsk SA, Energetyka Kaliska SA, Zakład Energetyczny Płock SA, Zakład Energetyczny Toruń SA, Elbląskie Zakłady Energetyczne SA, Zakład Energetyczny SA w Olsztynie).
ENERGA to najcenniejsza polska spółka dystrybucyjna i trzecia co do wartości firma z woj. gdańskiego, wyceniana na 2.249.000.000 zł (wg raportu firmy konsultingowa A.T.Kearney "100 najcenniejszych firm w Polsce" - Newsweek 17/04). Spółka zaliczana jest do największych przedsiębiorstw w Polsce Północnej pod względem obrotów, zatrudnienia i rozmiarów działalności (Dziennik Bałtycki TOP 100, 21.06.2004 r.).
Firma w ubiegłym roku obrotowym (X 2002 - IX 2003) wypracowała zysk netto 5.755.512,59 zł, przeznaczyła w tym okresie na działalność inwestycyjną blisko 74 000 000 zł. ENERGA jest spółką prawa handlowego, powstała w 1993 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakład Energetyczny Gdańsk w Gdańsku. Założycielem i jedynym akcjonariuszem spółki jest do dzisiaj skarb państwa.
ENERGA jest rozproszonym terytorialnie przedsiębiorstwem wielozakładowym. Firma zatrudnia około 1500 osób, jej głównym przedmiotem działalności jest dystrybucja, przesyłanie i obrót energią elektryczną. Obszar sieciowy obejmuje powierzchnię 7 394 km2. Sieć rozdzielcza, której operatorem jest ENERGA, to 21 720 km napowietrznych i kablowych linii energetycznych.

Lokalni rzecznicy prasowi ENERGA-OPERATOR SA

(kontakt dla mediów w sprawach lokalnej sieci dystrybucyjnej)

Kontakt do rzecznika Grupy Energa

Popularne tagi